Quản lý thu chi ngân sách tại sở văn hóa và thể thao tỉnh quảng ninh

105 23 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 16:56

... trạng quản lý thu chi ngân sách tại Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách tại Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN... PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH TẠI SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH 61 4.1 Phương hướng hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách tại Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh 61... đề lý luận thực tiễn quản lý thu, chi ngân sách tại Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh Đóng góp luận văn - Hệ thống hóa sở khoa học quản lý thu, chi NSNN - Chỉ thực trạng quản lý thu, chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu chi ngân sách tại sở văn hóa và thể thao tỉnh quảng ninh, Quản lý thu chi ngân sách tại sở văn hóa và thể thao tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn