Đồ án Hệ thông treo

67 16 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 16:41

... hướng Hệ thống treo phụ thuộc sử dụng nhiều xe như: KRAZ; KAMAZ; (hình 1.1) Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống treo phụ thuộc 1-Thân xe; 2-Giảm chấn; 3-Dầm cầu; 4-Nhíp - Hệ thống treo độc lập: hệ thống treo. .. treo mà bánh xe bên trái bánh xe bên phải liên kết cứng với nhau, chúng nối gián tiếp với thông qua khung xe vỏ xe Chính mà dao động hay chuyển dịch bánh xe độc lập Hình 1.2: Sơ đồ hệ thống treo. .. cân Hệ thống treo cân thường gặp xe nhiều cầu có tính thơng qua cao Những xe có ba bốn cầu bố trí hai cầu liền Hệ thống treo cầu thường hệ thống treo cân phụ thuộc (hình 1.3) Hình 1.3: Sơ đồ hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Hệ thông treo, Đồ án Hệ thông treo, PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU,CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO, 2 Tính toán dao động của ô tô:, 3 Tính toán thiết kế nhíp:, A Thiết kế phần tử dẫn hướng và đàn hồi loại nhíp treo trước, B.Thiết kế phần tử dẫn hướng và đàn hồi loại nhíp treo sau, 5 Thiết kế tính toán giảm chấn, ĐẾN DAO ĐỘNG Ô TÔ.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn