Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:45

.. .hiện tượng đời sống? cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu, để đồng tình trước tượng đời sống, có ý nghĩa xã hội - Hãy cho biết yêu cầu II Yêu cầu văn nghị luận tượng đời sống: làm văn nghị. .. xác định tượng đời sống cần phải nghị luận gì? Hiểu biết suy nghĩ ntn tượng đời sống ấy? Để làm nội dung này, người viết phải am hiểu có vốn sống thực tiễn, thành thạo cách lập luận làm văn 5/.Hướng... tác làm văn) - Phạm vi xác định dẫn chứng đề 3.Lập dàn ý: a Mở bài: Giới thiệu tượng đời sống cần nghị luận b Thân bài: Kết hợp thao tác lập luận để làm sáng rõ luận điểm bàn bạc phê phán, bác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn