Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:45

... Tìm hiểu cách làm nghị luận c Kết bài: tượng đời sống Bày tỏ suy nghĩ riêng người viết đối với hiên + GV: Nghị luận tượng đời tượng sớng gì? Cách làm nghị ḷn tượng đời + HS: Dựa phần... NGÔN NGỮ KHOA HỌC” Câu hỏi: - Đọc ba văn a, b c xác định văn thuộc loại văn khoa học nào? Từ cho biết có loại văn khoa học? - Thế ngơn ngữ khoa học? Ngơn ngữ khoa học có đặc trưng nào? - 12B4:... làm nghị luận tượng đời sống? - Bài nghi luận tượng đời sống đề cập đến nhiều phương diện đời sống tự nhiên xã hội (thiên nhiên, môi trường,cuộc sống người,…) - Để triển khai văn nghị luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn