Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:45

... người có lối sống ích kỉ, vơ tâm đáng phê phán tượng đời sống cho HS + Hướng dẫn HS đọc đề văn, lưu ý + Tuổi trẻ cần dành thời gian tu dưỡng, lập nghiệp, sống tên văn (Chia bánh vị tha để đời ngày... văn trích lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vận dụng tri thức học để giải yêu cầu tập Củng cố: HS cần nắm lại: Cách làm văn nghị luận tượng đời sống Dặn dò: Chuẩn bị mới: Phong cách ngôn ngữ khoa học ĐÁNH... đề - Kết bài: Đánh giá chung nêu cảm nghĩ người viết Những điểm cần ghi nhớ: - Nghị luận tượng đời sống khơng có ý nghĩa xã hội mà có tác dụng giáo dục tư tưởng, đạo lí, cách sống đắn, tích cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn