Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

6 18 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:45

... Bài cũ: + Nắm bước làm nghị luận tượng đời sống + So sánh khác kiểu nghị luận tượng đời sống nghị luận tư tưởng đạo lí - Bài mới: “ Phong cách ngôn ngữ khoa học” + Đọc trước văn + Xem phần luyện...GV: Nhận xét, chốt tượng tiêu cực - Nghị luận tượng đời TT2: GV hỏi tiếp: Vậy sống kiểu sử dụng tổng hợp nghị luận tượng đời thao tác lập luận để làm cho sống? người đọc hiểu rõ, đúng,... TT3: GV gợi ý thảo luận để HS tìm a Tìm hiểu đề: hiểu đề trên: Đề yêu cầu nghị luận - Đề yêu cầu bàn luận tượng chia bánh thời gian tượng gì? bạn trẻ hơm - Bài viết cần ý nào? - Luận điểm: - Nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn