Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:45

... kết bày nêu lên điều gì? - Nghị luận đời sống gì? Cách làm nghị luận tượng đời sống: - Nghị luận đời sống: bàn tượng có ý nghĩa xã hội - Bài nghị luận cần: + Nêu rõ tượng + Phân tích mặt – sai,... nan xã hội Củng cố: Cách làm văn nghị luận tượng đời sống Hướng dẫn tự học: - Thế nghị luận tượng đời sống? - Cách làm văn nghị luận tượng đời sống? ... tích tượng + Bình luận tượng o Đánh giá chung tượng o Phê phán biểu chưa tốt - Kết bài: + Bày tỏ suy nghĩ riêng cua + Kêu gọi người tránh xa tệ nan xã hội Củng cố: Cách làm văn nghị luận tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn