Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:45

... Thế tượng đời sống? HS: Hiện tượng đời sống: tượng đời sống bật, có ý nghĩa ảnh hưởng tới phần lớn người xã hội, cụ thể tượng tích cực tượng tiêu cực GV: Thế nghị luận tượng đời sống? - Nghị luận. .. nghĩ riêng Cách làm nghị luận tượng đời sống - Tìm hiểu đề - Lập dàn ý + Mở bài: giới thiệu tượng cần bàn luận + Thân bài: bàn bạc, phân tích làm rõ tượng qua thao tác lập luận + Kết bài: nêu... Cách làm nghị luận tượng đời sống HĐ 2: Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi SGK Tìm hiểu đề lập dàn ý GV: Yêu cầu HS đọc thực a Thể loại: NLXH, tượng đời sống yêu cầu đề “Chia bánh b Vấn đề NL:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn