Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:45

... đối tượng cách làm nghị luận tượng đời sống Ghi nhớ (SGK) + GV: Qua phần tìm hiểu trên, nghị II LUYỆN TẬP: luận tượng đời sống có đối tượng nào? + GV: Nêu cách làm nghị luận Bài tập 1: tượng đời. .. tác lập luận văn nghị luận tượng đời sống - Nắm vững bố cục làm văn nghị luận tượng đời sống Hướng dẫn chuẩn bị bài: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC Câu hỏi: - Đọc ba văn a, b c xác định văn thuộc... văn khoa học nào? Từ cho biết có loại văn khoa học? Thế ngôn ngữ khoa học? Ngôn ngữ khoa học có đặc trưng nào? Xem suy nghĩ đáp án cho tập luyện tập Nghị luận tượng đời sống Page Ngữ văn 12 Nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn