Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Luật thơ

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 15:28

LUẬT THƠ A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức: Nắm số quy tắc số câu, tiếng, vần, nhịp, thanh…của số thể thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn thất ngôn Đường luật Kỹ năng: Nắm luật thơ thể thơ để vận dụng phân tích Thái độ: Giáo dục , bồi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ thông qua thể thơ truyền thống B CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - GV: soạn, đọc kỹ sgk, chọn thêm ngữ liệu, chuẩn bị bảng phụ… - HS: soạn theo hướng dẫn giáo viên, thu thập thêm số ngữ liệu… C PHƯƠNG PHÁP: - Vận dụng phương pháp giảng dạy, phân tích, hoạt động nhóm … D TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ : Đọc đoạn trích Truyện Kiều ca dao Nhận xét thể loại Căn để xác định thể loại đó? Bài : Luật thơ ( tiết 1) Hoạt động Gv Hs Hs đọc sgk phần - trang 101 trả lời câu hỏi Nội dung cần đạt A Lý thuyết I Khái quát luật thơ - Thế luật thơ? Khái niệm (Sgk) - Vận dụng vào phân tích ngữ liệu vừa nêu phần Các nhân tố cấu thành luật thơ kiểm tra cũ a Ngữ liệu( Bảng phụ) b Phân tích ngữ liệu Gv đưa ngữ liệu ( Dùng bảng phụ) c Nhận xét: Hướng dẫn hs phân tích ngữ liệu mặt: + Tiếng * Tiếng: - vai trò tiếng: số tiếng quy định + Vần thể thơ + Nhịp - đặc điểm tiếng: gồm phần: phụ âm đầu, + Hài vần, điệu Từ tới nhận xét khái quát nhân tố cấu * Vần: - phần lặp lại để liên kết dòng thành luật thơ trước với dòng sau - Vị trí hiệp vần: yếu tố để xác định luật thơ * Nhịp: vào số tiếng chẵn, lẻ,thanh điệu * Hài (phối thanh): kết hợp Gv yêu cầu hs theo dõi vào ngữ liệu mục I.2 trả điệu tạo nên đặc thù cho thể thơ lời câu hỏi * Số dòng thơ: để xác định luật thơ ? Phân tích yếu tố: tiếng, vần, nhịp, hài => Các yếu tố cấu thành luật thơ ngữ liệu II Một số thể thơ truyền thống ? Qua phân tích ngữ liệu, em có nhận xét luật Các thể thơ dân tộc thơ thể thơ lục bát? a Thể thơ lục bát Hs nhận xét, gv chốt lại * Ngữ liệu * Phân tích ngữ liệu * Nhận xét - Số tiếng: chẵn - Vần: lưng, chân luân phiên - Nhịp: chẵn Gv đưa ngữ liệu (bảng phụ), hs theo dõi trả lời - Hài thanh: đối xứng, luân phiên B- T câu hỏi b Thể thơ song thất lục bát ? Phân tích yếu tố: tiếng, vần, nhịp, hài * Ngữ liệu ngữ liệu * Phân tích ngữ liệu ? Qua phân tích ngữ liệu, em có nhận xét luật * Nhận xét thơ thể thơ song thất lục bát? - Số tiếng: 7- 7- 6- Hs nhận xét, gv chốt lại - Vần: + cặp 7- 7: vần T + cặp 6- 8: vần B + cặp: vần liền - Nhịp:+ câu 7- 7: nhịp 3- + câu 6- 8: nhịp 2- 2- - Hài thanh: Hs đọc ngữ liệu sgk - T103 + cặp 6- 8: thể lục bát ? Nhận xét tiếng, vần, nhịp, hài Gv chốt lại + cặp 7- 7:thanh B T Các thể thơ Đường luật Gv đưa ngữ liệu (bảng phụ) Hs tiếp tục nhận xét đặc điểm thể thơ ngữ liệu mà gv đưa Sau gv chốt lại a Thể thơ ngũ ngôn: - ngũ ngôn tứ tuyệt - ngũ ngôn bát cú * Nhận xét: tiếng:5 tiếng, vần: độc vận, Qua tìm hiểu ngữ liệu, giáo viên chốt lại để hs nhịp: Lẻ , hài thanh: luân phiên B - T nắm đặc điểm thể thơ b Thể thơ thất ngôn: - thất ngôn tứ tuyệt chuyển sang phần luyện tập - thất ngôn bát cú * Nhận xét: tiếng: tiếng Gv chia nhóm thực BT Mỗi nhóm thực nhịp: 3- 4… yêu cầu tập Các nhóm thảo luận, trả lời Gv nhận xét, bổ sung vần: chân, độc vận, hài thanh: B Luyện tập 1> Bài tập 1(sgk - T107) 2> Bài tập trắc nghiệm: ( dùng bảng phụ): IV Củng cố : V Hướng dẫn học E RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY: ... Một số thể thơ truyền thống ? Qua phân tích ngữ liệu, em có nhận xét luật Các thể thơ dân tộc thơ thể thơ lục bát? a Thể thơ lục bát Hs nhận xét, gv chốt lại * Ngữ liệu * Phân tích ngữ liệu *... dõi vào ngữ liệu mục I.2 trả điệu tạo nên đặc thù cho thể thơ lời câu hỏi * Số dòng thơ: để xác định luật thơ ? Phân tích yếu tố: tiếng, vần, nhịp, hài => Các yếu tố cấu thành luật thơ ngữ liệu... + câu 6- 8: nhịp 2- 2- - Hài thanh: Hs đọc ngữ liệu sgk - T103 + cặp 6- 8: thể lục bát ? Nhận xét tiếng, vần, nhịp, hài Gv chốt lại + cặp 7- 7:thanh B T Các thể thơ Đường luật Gv đưa ngữ liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Luật thơ, Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Luật thơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn