CHUYÊN đề VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở BỘ MÔN CONG NGHỆ 8

18 36 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 14:30

Tạo cho học sinh hứng thú với môn học và nâng cao chất lượng môn Công nghệ 8, phục vụ tốt hơn cho cuộc sống tương lai của học sinh. Nâng cao hiệu quả trong quá trình dạy môn công nghệ là một vấn đề luôn được sự quan tâm của nhiều giáo viên khi giảng dạy môn công nghệ ở lớp 8, đây là một vấn đề đã được sự quan tâm nghiên cứu từ lâu nhưng thực tế hiệu quả giảng dạy môn này vẫn chưa cao vì vậy tôi đã tiếp tục nghiên cứu đề tài: “Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở bộ môn công nghệ 8”. ... linh hoạt phương pháp dạy học môn công nghệ 8 III Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi Do thời gian có hạn tơi đề cập đến khía cạnh nhỏ Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học môn công nghệ 8 ,... cụ thể dạy: “Tiết 43 48: Sử dụng hợp lí điện năng” Đối tượng nghiên cứu - Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học môn công nghệ - Học sinh khối lớp 8, Trường THCS Tứ Yên B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Đặc... Phương pháp trò chơi số kĩ thuật dạy học tập huấn Bên cạnh thực theo quan điểm đổi phương pháp dạy học sau: 11 trên, vận dụng phương pháp khác như: Phương pháp trò chơi, số kĩ thuật dạy học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở BỘ MÔN CONG NGHỆ 8, CHUYÊN đề VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở BỘ MÔN CONG NGHỆ 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn