ban cam ket ren luyen cua dang vien 2019

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 14:28

bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2019: (đối tượng đảng viên là cán bộ hưu trí, không tham gia công tác và giữ chức vụ trong các cơ quan, tổ chức ở địa phương, đảng viên đang sinh hoạt trong các doanh nghiệp nhà nước) ... việc Bản cam kết đồng thời nội dung kế hoạch hành động thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2019 XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ BÍ THƯ NGƯỜI CAM KẾT... sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng đáng quần chúng - Chấp hành Quy định Ban chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm Về thực chức trách, nhiệm vụ giao - Luôn nêu cao
- Xem thêm -

Xem thêm: ban cam ket ren luyen cua dang vien 2019, ban cam ket ren luyen cua dang vien 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn