Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại tổng công ty giấy việt nam

96 21 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 13:47

... Vũ Thị Hoa tập thể cán công nhân viên Tổng công ty giấy Việt Nam, em mạnh dạn đề xuất đề tài:” Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Tổng công ty giấy Việt Nam Nội dung đề tài... thuế Trên số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp thấy tích cực hạn chế công tác quản lý sử dụng vốn, làm để đề biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng VKD doanh. .. doanh khoa học, hợp lý nhằm đem lại hiệu cao Hiệu sử dụng vốn phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng quản lý vốn hoạt động SXKD doanh nghiệp Nhìn nhận cách tổng quan, hiệu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại tổng công ty giấy việt nam , Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại tổng công ty giấy việt nam , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VKD VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VKD., 1 VKD VÀ NGUỒN VKD CỦA DOANH NGHIỆP.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn