20 đề CHUẨN cấu TRÚC 2019 tôi yêu hóa học co dap an

104 57 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 13:28

... axit, thu an ehit Công thức X A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH2CH=CH2 Câu 12 Cơng thức hóa học phân đạm urê A (NH4) 2CO3 B (NH2) 2CO C (NH4) 2CO D (NH2) 2CO3 Câu 13 Để hòa tan vừa... CH3-CH(NH2)-COOCH3, H2N-CH2-COOC2H5, CH2=CHCOONH3CH3 B H2N-[CH2]4-COOH, H2N-[CH2]2-COOCH3, CH3COONH3C2H5 C CH3-CH2-CH(NH2)-COOH; H2N-CH2-COOC2H5, CH2=CHCOONH3CH3 D H2N-CH2COOC2H5, CH3-CH(NH2)-COOCH3,... Tơi u Hóa Học | Fanpage: https://www.facebook.com/hoctothoahoc Câu 30 Đốt cháy hoàn toàn 45 gam hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol anlylic, etylenglicol, glixerol, sobitol thu 39,2 lít CO2 (đkc)
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề CHUẨN cấu TRÚC 2019 tôi yêu hóa học co dap an, 20 đề CHUẨN cấu TRÚC 2019 tôi yêu hóa học co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn