Di truyền và công nghệ tế bào soma

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 13:20

Cinque TerreDi Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma Tác giả : Nguyễn Như HiềnThể Loại : Khoa Học Kỹ ThuậtLượt xem : 4718 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Cuốn sách Di Truyền Và Công Nghệ Tế Bào Soma được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu những kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về một lĩnh vực chuyên môn sâu có liên quan đến Di truyền học và Tế bào học của dạng tế bào Eucaryota cấu tạo nên các mô, các cơ quan của toàn thể đa bào tế bào soma. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Cấu trúc và chức năng của tế bào Soma Chương 2: Đột biến và tái tổ hợp Soma Chương 3: Lai tế bào Soma Chương 4: Di truyền tế bào Soma và ung thưCuốn sách này phục vụ chủ yếu các đối tượng là sinh viên cao đẳng và đại học cũng như nghiên cứu sinh và sinh viên cao học. Ngoài ra sách còn phục vụ các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu và thực nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học, học sinh phổ thông trung học cuối cấp.Bình luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Di truyền và công nghệ tế bào soma, Di truyền và công nghệ tế bào soma

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn