CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY

12 51 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 12:34

BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KẾ TOÁN TRONG CÔNG TYĐảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc.Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty. ... tài liệu kế toán tùy theo yêu cầu phần hành qui định Công việc chi tiết theo chức vụ phần hành kế toán sau: 4.1 Kế toán trưởng: a> Trách nhiệm: - Tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê máy kế tốn phù... thức: - Tốt nghiệp Đại học Tài kế tốn Kinh tế trở lên - Có Chứng Kế tốn trưởng + Kỹ năng: - Có Kinh nghiệm năm liên tục công tác kế toán viên 03 năm liên tục chức vụ Kế toán trưởng doanh nghiệp -. .. công việc: * Công việc kế tốn Cơng ty gồm 02 phần kế toán tổng hợp kế toán chi tiết - + Phần kế toán tổng hợp thể tiền phản ánh tổng quát tình hình tài sản hoạt động đơn vị + Phần kế toán chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY, CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn