Đề tài thang máy chung cư

53 28 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 11:47

Những năm gần đây ngành Xây dựng đã có những bước phát triển nhanh chóng.Các công trình công nghiệp và dân dụng mọc lên ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Với việc phát triển nhà cao tầng, yêu cầu đảm bảo lưu thông theo chiều cao là một trong những vấn đề kỹ thuật được đặt ra, do đó việc lắp đặt và sử dụng thang máy để giải quyết vấn đề này là một yêu cầu tất yếu.Sự ra đời của các thiết bị số như CNC, PLC… đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật và của kỹ thuật máy tính.Các thiết bị này khắc phục được rất nhiều các nhược điểm của hệ thống điều khiển trước đó và đáp ứng được yêu cầu kinh tế và kỹ thuật trong sản xuất. Với sự phát triển của khoa học công nghệ như hiện nay, thì việc ứng dụng thiết bị logic khả lập trình PLC để tự động hóa quá trình sản xuất, nhằm mục tiêu tăng năng xuất lao động, giảm sức người, nâng cao chất lượng sản phẩm đang là một vấn đề cấp thiết và có tính thời sự cao. ... tải  Thang máy loại nhỏ Q < 160kG  Thang máy trung bình Q = 500  2000kG  Thang máy loại lớn Q > 2000 kG 1.2.4 Phân loại thang máy theo hệ thống dẫn động  Thang máy dẫn động điện  Thang máy. ..  Thang máy khí nén 1.2.5 Phân loại theo hệ thống điều khiển  Thang máy điều khiển rơle  Thang máy điều khiển PLC  Thang máy điều khiển máy tính 1.2.6 Một số sơ đồ thang máy thường gặp - Thang. .. buông máy khơng thể bố trí phía gi ếng thang có u cầu cao giảm độ ơn thang máy làm việc a) b) c) Hình 1.2Các kiểu thang máy thương găp a) Thang máy có puli dẫn hướng b) Thang máy có tời bên c) Thang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài thang máy chung cư, Đề tài thang máy chung cư, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THANG MÁY, 5 Các yêu cầu đối với hệ thống truyền động điện thang máy, Bảng 1-1: Gia tốc và tốc độ thang máy trong các hệ truyền động., Hình 1.11Vị trí lắp đặt hệ thống giảmchấn trong giếng, Hình 2.2 Bảng điều khiển bên trong thang máy, 2 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động PLC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn