ĐỊA LÍ 9 BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN

15 3,026 18
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 08:10

Bµi 28: Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn V¨n §ång Tr­êng THCS Hång kú Vùng Tây Nguyên Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ Đặc điểm dân cư xã hội Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Quan s¸t L­îc ®å c¸c vïng kinh tÕ ViÖt nam SGK trang 21 X¸c ®iÞnh vïng T©y Nguyªn? Dựa vào lược đồ hình 28.1 SGK Tr 102, hãy: - Xác định các nước, các vùng tiếp giáp với vùng tây nguyên. - Vị trí địa lý của vùng có gì đặc biệt so với các vùng mà em đã học. Hãy nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng. I Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ Tiết 30 Vùng Tây Nguyên ( tiết 1) Tóm lại: Vùng Tây Nguyên Tóm lại: Vùng Tây Nguyên Kéo dài từ núi Ngọc linh đến cao nguyên Di Linh Các mặt tiếp giáp: + Phía đông giáp DHNTB + Phía tây giáp Hạ Lào và đông bắc Campuchia + Phía nam giáp Đông Nam Bộ Là vùng không giáp biển I Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ I Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Tiết 30 Vùng Tây Nguyên Tiết 30 Vùng Tây Nguyên quan sát Lược đồ tự nhiên vùng Tây nguyên (SGK trang 102) hoàn thành phiếu học tập sau: II - Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên . . . + Chảy về Campuchia: . + Chảy về duyên hải Nam Trung Bộ: . + Chảy về Đông Nam Bộ: Cao nhất so với xung quanh, hầu hết là cao nguyên xếp tầng. Bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái cho Tây Nguyên và cả các vùng, các nước lân cận. sông Đồng Nai, sông Bé. sông Xê Xan, sông Xrê Pôk. sông Côn, sông Ba (Đà Rằng). . Bài tập 1: Dựa vào lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên - hình 28.1, bảng 28.1 trang 103/SGK và kiến thức đã học hãy: 1a. 1a. Kể tên các cao nguyên xếp tầng của Tây Nguyên Kể tên các cao nguyên xếp tầng của Tây Nguyên (từ Bắc xuống Nam): (từ Bắc xuống Nam): Kon Tum, Plây ku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh. - Kể tên các con sông lớn bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy về các vùng: * ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông này: Đáp án bài tập 1: * Nhận xét chung về địa hình của Tây Nguyên: 1b. 1b. Đáp án: Đáp án: Tài nguyên thiên nhiên - Đất: badan 1,36 triệu ha. - Rừng: Diện tích và trữ lượng lớn nhất cả nước. - Khí hậu: Cận xích đạo, mát mẻ, mùa khô kéo dài. - Nước: Tiềm năng thủy điện lớn. - Khoáng sản: Bô xít trữ lượng lớn: 3 tỉ tấn. Tiềm năng kinh tế Trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn, du lịch, nghề rừng, thủy điện. Khai thác và luyện kim màu - Bảo vệ rừng làm thủy lợi. * Những biện pháp nhằm khai thác bền vững môi trường tự nhiên ở Tây Nguyên: - Khai thác hợp lý tài nguyên: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm kết hợp. Quan s¸t L­îc ®å ph©n bè d©n c­ ViÖt Nam (n¨m 1999) SGK trang 11 III - §Æc ®iÓm d©n c­ x· héi . trí địa lý và giới hạn lãnh thổ Tiết 30 Vùng Tây Nguyên ( tiết 1) Tóm lại: Vùng Tây Nguyên Tóm lại: Vùng Tây Nguyên Kéo dài từ núi Ngọc linh đến cao nguyên. nước, các vùng tiếp giáp với vùng tây nguyên. - Vị trí địa lý của vùng có gì đặc biệt so với các vùng mà em đã học. Hãy nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng.
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊA LÍ 9 BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN, ĐỊA LÍ 9 BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN, ĐỊA LÍ 9 BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN

Bình luận về tài liệu dia-li-9-bai-28-vung-tay-nguyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP