GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA CÁC NGUỒN TÀI CHÍNHTRONG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ Y TẾ: NGHIÊNCỨU THỰC TRẠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

94 35 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 16:09

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM NĂM 2016 ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ Y TẾ: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuộc nhóm ngành khoa học: KD1 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phương Anh Nam, Nữ: Nữ Dân tộc: Kinh Lớp, khoa: Lớp CQ51/01.01 - Khoa Tài cơng Năm thứ: 3/Số năm đào tạo: Ngành học: Tài - Ngân hàng Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Văn Du Hà Nội – tháng 03 năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Chương 1: DỊCH VỤ Y TẾ VÀ XÃ HỘI HÓA CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ Y TẾ i DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 1.1 Cơ cấu nguồn tài y tế 2012.Error: Reference source not found Biểu đồ 1.2 Tỷ lệ tăng dự toán NSNN cho y tế so với tỷ lệ tăng dự toán NSNN, năm 2011-2015 Error: Reference source not found Biểu đồ 1.3 Chi phí y tế bình qn người số quốc gia khu vực Đông Nam Á năm 2012 .Error: Reference source not found Bảng 1.4 Thu nhập bệnh viện Chợ Rẫy Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM) theo năm, từ năm 2006-2009 Error: Reference source not found Biểu đồ 2.1 Biểu đồ số sở khám, chữa bệnh trực thuộc sở Y tế Hà Nội, Error: Reference source not found Biểu đồ 2.2 Số lượng giường bệnh sở y tế công lập địa bàn Hà Nội, năm 2011-2014 Error: Reference source not found Bảng 2.3 Số lượng cán y tế trực thuộc sở Y tế Hà Nội, năm 2014 địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2014 .Error: Reference source not found Bảng 2.4 Trình độ chun mơn bác sĩ sở y tế công lập Error: Reference source not found Biểu đồ 2.5 Cơ cấu nguồn thu sở y tế công lập địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2011 Error: Reference source not found Biểu đồ 2.6 Số lần chụp MRI/lượt bệnh nhân qua năm Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Việt Đức, năm 2005-2011 Error: Reference source not found Bảng 2.7 Tỷ lệ sử dụng CT/lượt bệnh nhân số bệnh viện Hà Nội, năm 2005 - 2008 Error: Reference source not found Bảng 2.8 Chi phí điều trị nội trú ngoại trú trung bình Hà Nội nước năm 2009 Error: Reference source not found Bảng 2.9 Cơ cấu vốn điều lệ Bệnh viện GTVT - CTCP .Error: Reference ii source not found DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BHYT: Bảo hiểm y tế CHXHCN: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa CSSK: Chăm sóc sức khỏe DVYT: Dịch vụ y tế GTVT Giao thông vận tải NSNN: Ngân sách Nhà nước XHH: Xã hội hóa iii HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung: - Tên đề tài: “Giải pháp xã hội hóa nguồn tài hoạt động dịch vụ y tế: Nghiên cứu thực trạng bệnh viện địa bàn thành phố Hà Nội” - Sinh viên thực hiện: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - Lớp: CQ51/01.01 Khoa: Tài cơng Năm thứ: Số năm đào tạo: - Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Văn Du Mục tiêu đề tài: - Hệ thống hóa sở lý luận dịch vụ y tế, xã hội hóa dịch vụ y tế góc độ tài lực Tập trung nghiên cứu vào việc huy động sử dụng nguồn tài đóng góp từ xã hội bệnh viện cơng lập địa bàn thành phố Hà Nội - Nghiên cứu tình hình thực tiễn thực xã hội hóa nguồn tài bệnh viện cơng lập địa bàn thành phố Hà Nội, từ đánh giá kết đạt bất cập nảy sinh trình thực Đưa giải pháp góp phần giải tồn này, giúp hồn thiện chế huy động, sử dụng quản lý tài bệnh viện cơng Tính sáng tạo: Trên sở kế thừa nghiên cứu trước đây, tác giả sử dụng số liệu thống kê nhất, để hoàn thiện đề tài “Giải pháp xã hội hóa nguồn tài hoạt động dịch vụ y tế: Nghiên cứu thực trạng bệnh viện địa bàn thành phố Hà Nội”, nghiên cứu xã hội hóa nguồn tài hoạt động dịch vụ y tế bệnh viện công lập địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài thực nghiên cứu phân tích mơ hình cổ phần i hóa bệnh viện cơng, mơ hình thức thực Việt Nam từ năm 2015, thông qua Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương Trên sở đó, đưa giải pháp để hồn thiện sách cổ phần hóa bệnh viện cơng năm tới đây, góp phần vào lộ trình phát triển y tế Hà Nội tương lai Những điểm sáng tạo góp phần đem lại ý nghĩa lý luận lẫn thực tiễn Kết nghiên cứu: Đề tài “Giải pháp xã hội hóa nguồn tài hoạt động dịch vụ y tế: Nghiên cứu thực trạng bệnh viện địa bàn thành phố Hà Nội” đưa kết sau: - Hệ thống hóa từ sở lý luận dịch vụ y tế, xã hội hóa dịch vụ y tế, đến thực tiễn mạng lưới y tế địa bàn thành phố Hà Nội - Thông qua số liệu thực tế, đưa nhìn tồn cảnh thực tiễn việc huy động nguồn tài từ thành phần xã hội bệnh viện công lập địa bàn thành phố Hà Nội - Đánh giá hiệu việc thực huy động, sử dụng quản lý nguồn tài huy động từ xã hội hóa, đưa ưu điểm, hạn chế hoạt động dịch vụ y tế bệnh viện công lập địa bàn thành phố Hà Nội Tìm nguyên nhân bệnh viện cơng lập yếu việc huy động sử dụng nguồn tài nói trên, dẫn đến chất lượng khám chữa bệnh giảm sút - Trước hạn chế kể trên, đưa giải pháp mang tính thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội lộ trình phát triển y tế thành phố Hà Nội, gồm giải pháp lớn thực tự chủ tài cổ phần hóa bệnh viện cơng Muốn thực giải pháp trên, cần hồn thiện hệ thống văn pháp lý, hệ thống giá dịch vụ y tế hoàn chỉnh, hệ thống đội ngũ quản lý kiện tồn, phải có tâm trị quan cơng quyền ii Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: - Đề tài nghiên cứu vấn đề quan tâm nay, xã hội hóa nguồn tài hoạt động dịch vụ y tế - Nội dung đề tài có tính tham khảo việc nghiên cứu hình thức xã hội hóa nguồn lực tài cho nghiệp y tế sử dụng làm tài liệu nghiên cứu cho sinh viên Công bố khoa học sinh viên từ kết nghiên cứu đề tài Ngày tháng năm Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài (ký, họ tên) iii Nhận xét người hướng dẫn đóng góp khoa học sinh viên thực đề tài: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm Xác nhận trường đại học (ký tên đóng dấu) Người hướng dẫn (ký, họ tên) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH iv THƠNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN: Ảnh 4x6 Họ tên: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Sinh ngày: 04 tháng 09 năm 1995 Nơi sinh: phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Lớp: CQ51/01/01 Khóa: 51 Khoa: Tài cơng Địa liên hệ: số 51A ngõ 29 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Điện thoại: 0962255168 Email: aiko.mezzo@gmail.com II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP * Năm thứ 1: Ngành học: Quản lý Tài cơng Khoa: Tài cơng Kết xếp loại học tập: - Học kì 1: 2,33/4 - Trung bình - Học kì 2: 2.50/4 - Khá Sơ lược thành tích: - Là Bí thư Chi đồn CQ51/01.01 - Tham gia viết kỉ yếu sinh viên NCKH cấp khoa khoa Tài cơng với chủ đề: “Học tập, Nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Tài cơng theo hệ thống đào tạo tín chỉ: Thực trạng giải pháp” v trách nhiệm bên tham gia tượng bệnh viện “tận thu” để tăng thêm thu nhập Nhà nước cần hoàn chỉnh điều luật, xây dựng văn pháp lý quan hệ đối tác công tư PPP, giải bất cập sách, quy trình thủ tục, phân chia rủi ro, quản lý sử dụng phần tham gia Nhà nước, chuẩn bị điều kiện nguồn vốn, nhân lực Xây dựng chế tài minh bạch, quy định chi tiết tài sản công đất đai, sở hạ tầng, nhân lực, sử dụng liên doanh, liên kết huy động nguồn vốn ngân sách cho y tế Đồng thời, cần có chế kiểm sốt việc định sử dụng DVYT liên doanh, liên kết nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, hiệu kinh tế tính cơng CSSK Ngồi việc đa dạng hóa khoản thu bệnh viện, cần coi trọng công tác quản lý nguồn thu để đảm bảo nguồn thu khai thác tối đa, sử dụng có hiệu quả, phù hợp với chế độ, sách, định hướng phát triển Nhà nước Cơng tác lập dự tốn thu phải sát với thực tế phù hợp với nhiệm vụ, tiêu chuyên môn giao, đồng thời phải cân đối khoản chi Việc thực tốt công tác thu giúp đơn vị chủ động hoạt động tài 3.2.1.2 Nâng cao hiệu chi Bệnh viện cần rà sốt lại quy trình quản lý hoạt động chun mơn, sở cắt giảm chi phí khơng cần thiết Quản lý chi tiêu nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu mục tiêu quan trọng chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng Cần rà sốt, hồn thiện Quy chế chi tiêu nội đơn vị, đảm bảo bao quát hết nguồn thu nội dung, định mức chi Nguồn thu, mức thu, nguồn chi định mức chi phải xây dựng cụ thể phù hợp với thực tế bệnh viện Quy chế chi tiêu nội bệnh viện cụ thể, chi tiết bao quát toàn chi tiêu trình quản lý chi tiêu dễ dàng, thuận lợi góp phần đảm bảo tiết kiệm chi đơn vị 69 Công tác lập dự tốn phải có phối hợp chặt chẽ khoa, phòng ban chun mơn để dự tốn phản ánh hết nguồn thu, nhiệm vụ chi phù hợp với thực tế, hải có kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo dự toán, nguyên tắc mục đích Cần xây dựng hệ thống định mức chế độ chi tiêu nội hợp lý Đây để lập dự toán, sở để tiến hành công tác kiểm tra kiểm sát cơng tác tài kế tốn Ngân sách chi bệnh viện cần có tiêu chuẩn định mức đeẻ bảo đảm hiệu chi, tránh thất lãng phí Định mức chi phải đảm bảo cho bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ hoạt động thường xuyên, đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu [13] Và quy chế chi tiêu nội cần công khai thảo luận, có ý kiến phòng ban, đặc biệt tổ chức cơng đồn Ưu tiên chi nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng chuyên môn, tiết kiệm chi hành tổ chức, phân cơng lao động hợp lý hiệu Quyền tự chủ đôi với việc phát huy dân chủ, nên cần tăng cường tính cơng khai, minh bạch, tăng cườngng giám sát, chất vấn cán Các bệnh viện cần thực tốt Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tính cơng khai tài bệnh viện người bệnh (trong việc công khai giá dịch vụ) cán bệnh viện (trong việc cơng khai dự tốn, tốn, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, cơng khai tiêu chuẩn định mức, chế độ chi tiêu phương án tiền tăng thu nhập khen thưởng) [13] 3.2.1.3 Nhiệm vụ cấp đơn vị * Nhiệm vụ quan quản lý Bộ Sở Y tế cần hồn thiện thơng tư hướng dẫn quản lý tài đợn vị nghiệp có thu phù hợp với tình hình Từng bước chuẩn hóa quy trình chun mơn cho bệnh viện định dịch vụ xét nghiệm, chuẩn đốn hình ảnh, đặc biệt xét nghiệm đắt tiền, xét nghiệm liên quan đến trang thiết bị liên doanh, liên kết, làm sở để chuẩn hóa cơng tác khám chữa bệnh, hạn chế việc lạm dụng DVYT Triển 70 khai thí điểm chuyển đổi phương thức thu “phí theo dịch vụ” sang trả trọn gói theo “ca bệnh” “nhóm chuẩn đốn Khi thực cổ phần hóa, vai trò kiểm tra, giám sát coi trọng Tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra quan quản lý đơn vị thực tự chủ tài nhằm ngăn chặn xu hướng chạy theo lợi nhuận Tăng cường giám sát việc thực nhiệm vụ bệnh viện công lập tuyến trên, trước hết công tác đạo tuyến, luân chuyển cán hỗ trợ tuyến Cần thực nghiên cứu, đánh giá tác động tích cực lẫn tiêu cực q trình thực tự chủ tài bệnh viện công lập hệ thống y tế, người sử dụng DVYT, đặc biệt người nghèo người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, từ rút kinh nghiệm để đưa sách bảo đảm quyền lợi bệnh viện người bệnh, đảm bảo công xã hội CSSK y tế * Nhiệm vụ sở y tế công lập thực tự chủ tài Hồn thiện máy quản lý, công tác tổ chức đơn vị Quy trình đánh giá, xếp, bổ nhiệm cán phải nghiêm túc, công khai, dân chủ Cán bố trí phải phù hợp với vị trí, lực chuyên môn Bộ máy tổ chức, quản lý bệnh viện phải hợp lý, gọn nhẹ, đảm bảo hài hòa lợi ích tập thể lợi ích cá nhân Cần có chế tài mềm dẻo phù hợp với nhóm bệnh viện Phân cơng nhiệm cụ thể cho khoa, phòng, phận để đảm bảo cá nhân có trách nhiệm thực tốt nhiệm vụ giao Tập trung quản lý nguồn lực theo chiều sâu Rà soát đội ngũ cán quản lý tài chun mơn lẫn đạo đức Xây dựng đội ngũ cán quản lý tài có nghiệp vụ cao có tinh thần trách nhiệm Sắp xếp kiện toàn máy quản lý tài gọn nhẹ, chuyên trách, hiệu Tăng cường công tác bồi dưỡng cán để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, khả ngoại ngữ tin học với nhiều hình thức ngắn 71 hạn, dài hạn, tập trung, chức, , Cập nhật nhanh văn bản, sách hành góp phần quản lý có hiệu Cần tăng cường tính cơng khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình tài đơn vị, phát huy tính dân chủ quan việc giám sát hoạt động đơn vị Ứng dụng cơng nghệ vào cơng tác quản lý tài việc đưa phần mềm quản lý phòng khám, bệnh nhân nội ngoại trú, để khoa, phòng ban thực kiểm tra giám sát chéo 72 3.2.2 Từng bước thực cổ phần hóa đơn vị nghiệp y tế cơng lập Cổ phần hóa đơn vị y tế cơng lập sách mẻ Việt Nam Hiện nay, nước có Bệnh viện GTVT Trung ương (nay Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT) cổ phần hóa, nhiên thời gian cổ phần hóa ngắn, chưa đủ sở để nhận xét mặt tích cực tiêu cực [2] Nhưng thấy số vấn đề cần đặt cổ phần hóa bệnh viện cơng lập Việc cần đặt lựa chọn bệnh viện thích hợp để cổ phần hóa Tuy cổ phần hóa khơng phải tư nhân hóa, đặt mục tiêu lợi nhuận Những bệnh viện tuyến trên, đầu ngành, bệnh viện hạng đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế) tuyến cuối điều trị bệnh, đóng vai trò lớn chuyển dịch cán từ tuyến xuống tuyến dưới, điều phối hệ thống dịch vụ, khơng thể cổ phần hóa bệnh viện [18, tr.16] Bên cạnh đó, bệnh viện mang tính phục vụ chuyên khoa lao, phổi, tâm thần bệnh xã hội khác, điều trị hồn tồn mục tiêu xã hội; bệnh viện vùng kinh tế - xã hội khó khăn, phục vụ lợi ích chủ yếu cho người nghèo, người thuộc diện sách xã hội , hoạt động đảm bảo mục tiêu công xã hội, khơng nên đưa vào cổ phần hóa Khi phần lớn bệnh viện thực xong cổ phần hóa, tự chủ động thu chi, lại bệnh viện cơng tuyến cuối, chữa trị cho trường hợp bệnh khó điều trị, điều trị bệnh mang tính phục vụ, bệnh viện phục vụ người nghèo, đối tượng thuộc diện sách, Ngân sách Nhà nước tập trung sang hỗ trợ phát triển bệnh viện thuộc diện hiệu hơn, chí kể tăng thu nhập nhân viên bệnh viện Tiếp theo, muốn cổ phần hóa có hiệu quả, cần phải có máy quản lý lãnh đạo thực tốt nhiệm vụ Các bệnh viện trước cổ 73 phần hóa lựa chọn cán lãnh đạo theo phương thức bổ nhiệm Nhưng thực cổ phần hóa, bước vào chế thị trường, bệnh viện cần đội ngũ lãnh đạo quản lý chun mơn tốt, mà phải thơng thạo kỹ quản trị, marketing, nắm rõ chế hoạt động kinh tế thị trường, có [17] Khi xuất hội đồng quẩn trị công ty cổ phần, mơ hình bệnh viện phải thay đổi Cần phải quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ hội đồng quản trị, ban giám đốc, chức danh quản lý giám đốc phụ trách chuyên môn, giám đốc phụ trách nhân sự, Một vấn đề cần phải cân nhắc thực cổ phần hóa bệnh viện công phần cổ phần bán cho nhân viên bệnh viện Thực trạng Bệnh viện Bình Dân, Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT, bệnh viện thuộc diện cổ phần hóa cho thấy tượng đầu cổ phần xảy tràn lan [18] Nhân viên bệnh viện thường bán hết cổ phần thị trường chứng khốn, khơng sở hữu chút cổ phần bệnh viện họ cơng tác, khiến bệnh viện quay lại tình trạng bao cấp Để cổ phần hóa bệnh viện cơng khơng biến thành tư nhân hóa, đặt lợi nhuận lên hàng đầu, phải đề cao vai trò Nhà nước Bệnh viện khơng cổ phần hóa hồn tồn, mà Nhà nước nắm giữ 50% giá trị tài sản, có quyền đạo q trình cung cấp DVYT cho người dân Tuy nhiên, phần vốn Nhà nước bệnh viện cổ phần hóa chưa làm rõ nhiều vấn đề như: người chịu trách nhiệm an toàn tăng trưởng phần vốn đó? Tiền lãi bệnh viện Nhà nước thu sử dụng nào? Phần tiền bệnh viện dùng để phục vụ công tác bệnh viện, phần thực công tác xã hội, người nghèo đối tượng thuộc diện sách? Nếu bệnh viện phá sản trách nhiệm Nhà nước sao? [18, tr.15, 28] Nhà nước có quyền đạo, đảm bảo tính xã hội bệnh viện cổ phần hóa, phải đảm bảo quyền lợi thành phần tư nhân 74 khác nắm giữ phần cổ phần lại Bện cạnh đó, cần có giải pháp khống chế lợi nhuận cho bệnh viện cổ phần hóa Phần thừa Nhà nước thu để chi cho y tế công cộng, chia cho người nghèo hay bệnh viện xã hội không cổ phần hóa Q trình cổ phần hóa ảnh hưởng đến lợi ích người nghèo, người thuộc diện sách xã hội, Quan điểm Đảng rõ phát triển kinh tế phải đôi với cơng xã hội, phải đảm bảo quyền lợi cho người ngèo, người có cơng, người thuộc diện sách xã hội khám, chữa bệnh Hiện phận khơng phải trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh, mà trả thông qua BHYT quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Cần thực tốt cải cách tài cơng: thực tốt lộ trình tiến tới BHYT tồn dân, phát triển mạnh loại hình BHYT tự nguyện, BHYT cộng đồng, mở rộng sở y tế công lập tư nhân khám chữa bệnh theo BHYT, hạn chế hình thức trả tiền trực tiếp từ tiền túi người bệnh, đổi phương thưc tốn viện phí qua quỹ bảo hiểm Khi người bệnh cần có BHYT tự lựa chọn sở khám chữa bệnh ban đầu cho mình, quyền lợi đối tượng thuộc diện sách xã hội đảm bảo, từ đảm bảo quyền lợi phận thực cổ phần hóa Vậy nên việc tiến hành mở rộng cổ phần hóa bệnh viện công nên thực Nhà nước thực bao phủ BHYT tồn dân [17] Vì đặc trưng đơn vị nghiệp y tế cơng lập hoạt động mục tiêu xã hội, lấy việc CSSK cho người dân ưu tiên hàng đầu Trong doanh nghiệp Nhà nước khác sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ túy, hoạt động mục tiêu lợi nhuận Bệnh viện cổ phần, thu hút đầu tư, thu lợi nhuận, kinh doanh túy Chưa kể việc định giá bệnh viện khó khăn Khác với doanh nghiệp khác, định giá bệnh viện phải tính đến giá trị thương hiệu, trình độ cán bộ, phát triển khoa học tiếp cận kỹ thuật y khoa, nguồn nhân lực truyền 75 thống bệnh viện, sở vật chất bệnh viện [18] Giá trị thương hiệu bệnh viện lớn nhiều so với số vốn đầu tư bỏ Một bệnh viện, đặc biệt bệnh viện lớn khơng thể hai phát triển ngày nay, mà trình, trải qua nhiều năm nhiều hệ y bác sỹ Vậy nên cần phải có chế pháp lý riêng cho việc thực cổ phần hóa đơn vị nghiệp y tế công lập, thực dựa văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thực cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước khác Cụ thể cần làm rõ khía cạnh cần thiết cách thức mơ hình cổ phần hóa bệnh viện (một phần hay tất cả), định giá bệnh viện, thuê mặt bằng, chế độ sách cho người lao động, chế độ bán quản lý cổ phần nhân viên bệnh viện nắm giữ, cụ thể hóa trách nhiệm Nhà nước bệnh viện cổ phần hóa, quy định cụ thể chức nhiệm vụ hội đồng quản trị ban giám đốc, quy định bệnh viện thua lỗ phá sản với ưu tiên hàng đầu tránh tình trạng lẫn lộn cơng tư [17, 18] Có thể nói, việc thí điểm cổ phần hóa bệnh viện cơng vấn đề nhạy cảm Việt Nam Vì vậy, cần phải nghiên cứu kĩ lưỡng thực cách cẩn trọng, có bước đi, lộ trình phù hợp, khơng thí điểm tràn lan Trước tiên, nên thực thí điểm cổ phần hóa đến bệnh viện, với Bệnh viện GTVT Trung ương, sau thời gian nghiên cứu để rút kinh nghiệm, từ mở rộng [28] 3.2.3 Các giải pháp khác Tăng cường hợp tác quốc tế Mục đích nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực y tế hình thức đầu tư vốn nước trực tiếp, vốn ODA Cần cải thiện hệ thống thông tin viện trợ y tế để đảm bảo thơng tin đầy đủ, xác, cập nhật, góp phần vào lập kế hoạch y tế Trung ương địa phương Tìm hiểu kỹ thêm ưu nhược điểm, điều kiện cần có để thực phương thức viện trợ hỗ trợ ngành, hỗ trợ chương trình, 76 hỗ trợ ngân sách, sở xác định điều kiện cụ thể, lĩnh vực ngành y tế bước chuẩn bị cần thiết để áp dụng phươg thức Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cần đề xuất với Bộ Y tế Bộ liên quan Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài để thực đơn giản hóa thủ tục hành quy trình quản lý dự án, đặc biệt phê duyệt điều chỉnh kế hoạch, thống định mức chi tiêu phù hợp với nhà tài trợ 3.3 Các điều kiện để thực 3.3.1 Hoàn thiện khung pháp lý Đây điều kiện khởi đầu quan trọng công tác thực XHH nguồn tài Cần có lộ trình rõ ràng thống cho trình XHH hoạt động DVYT, đề mục tiêu kế hoạch cụ thể cho sách thúc đẩy XHH Cần sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật có hiệu lực thấy cần thiết nhằm khắc phục quy định chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập dẫn đến triệt tiêu động lực đóng góp nguồn tài vào cơng XHH y tế người dân Cần quan tâm đến tính dự báo nội dung văn pháp luật xây dựng luật Bổ sung hồn thiện sách liên quan đến tự chủ tài Sớm điều chỉnh sách viện phí, thực tốt sách hỗ trợ người nghèo đối tượng khó khăn thuộc diện sạch, điều chỉnh số quy định trích nộp quỹ phát triển nghiệp, hệ số lương tăng thêm, quy định liên doanh, liên kết, nộp thuế doanh nghiệp Xây dựng nghị định hướng dẫn riêng cụ thể việc thực cổ phần hóa bệnh viện công, tránh thực dựa văn pháp luật dựa thực cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Nhà nước cần có khung pháp lý hồn chỉnh để tăng cường nguồn lực tài XHH y tế công khai, minh bạch, phát triển định hướng, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước 3.3.2 Quyết tâm trị quan cơng quyền XHH nói chung XHH y tế nói riêng khơng phải giải pháp tình thế, mà giải pháp chiến lược lâu dài Đảng Nhà nước, nhằm đáp ứng 77 nhu cầu ngày cao người, phù hợp với chất quy luật phát triển chung xã hội XHH phù hợp với đòi hỏi giai đoạn phát triển đất nước Tuy nhiên, cần có lộ trình XHH lâu dài Vì vậy, cần có phối hợp cơng tác quản lý cấp Các cấp quan cần phối hợp chặt chẽ với công tác quản lý XHH nguồn tài từ khâu nghiên cứu ban hành Luật, hướng dẫn áp dụng, đến việc kiểm tra giám sát., từ quản lý vốn NSNN, quản lý cơng tác tài đơn vị nghiệp y tế công lập với đạt hiệu mục đích XHH nguồn tài hoạt động DVYT không cần tham gia quan trực thuộc Bộ Y tế, mà cần đóng góp quan liên quan khác Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Xây dựng, Có cơng XHH tiến hành thuận lợi 3.3.3 Các điều kiện khác - Giá DVYT phải tính đúng, tính đủ Lộ trình tính đúng, tính đủ giá DVYT tiến hành với mục tiêu từ giai đoạn 2018 trở tính đầy đủ chi phí, bao gồm chi phí trực tiếp, tiền lương, khấu hao nhà cửa, trang thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học Chỉ đó, bệnh viện có đủ nguồn thu để chi cho hoạt động thường xuyên phần chi cho đầu tư Việc tính đúng, tính đủ giá viện phí khơng phải tăng chi phí, mà yếu tố chi phí Nhà nước bao cấp tính vào giá để chuyển phần NSNN bao cấp sang cho nhiệm vụ hỗ trợ người tham gia BHYT Về bản, đối tượng thuộc diện người nghèo, đối tượng sách chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh, nên việc điều chỉnh giá DVYT khơng ảnh hưởng đến nhóm đối tượng này, mà giúp chất lượng thụ hưởng DVYT tốt Củng cố BHYT bắt buộc, nâng dần mệnh giá BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người có BHYT BHYT bước áp dụng phương thức chi trả trọn gói theo bệnh, theo nhóm chuẩn đốn, thay cho phương thức “phí theo dịch vụ” Ngồi việc củng cố BHYT bắt buộc cần phát 78 triển hình thức BHYT tự nguyện, BHYT cho người nghèo, BHYT cho trẻ em tuổi - Đội ngũ cán quản lý cán tài khơng có lực chuyên môn, nghiệp vụ cao, mà phải nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức, đặc biệt ngành y tế, vấn đề đạo đức lại phải coi trọng Tăng cường kiểm tra, giám sát, tra Bộ Sở Y tế cấp lẫn sở y tế công lập Tránh thất thốt, lãng phí nguồn NSNN, có chế tài xử phạt nghiêm minh, rõ ràng Kết luận chương Trên sở phân tích thực trạng thực XHH nguồn tài hoạt động DVYT, đề tài đưa nhóm giải pháp tiếp tục triển khai tự chủ tài đơn vị nghiệp y tế công lập bước thực thí điểm cổ phần hóa bệnh viện cơng Để thực giải pháp trên, cần hồn thiện môi trường pháp lý XHH, tăng cường quản lý hợp tác quan công quyền, tiếp tục thực lộ trình tiến tới bao phủ BHYT tồn dân tính đúng, tính đủ giá dịch vụ Thực điều đó, tương lai khơng xa, Việt Nam nói chung thành phố Hà Nội nói riêng có hệ thống y tế phát triển hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu CSSK người dân, đảm bảo công xã hội 79 KẾT LUẬN CHUNG Y tế lĩnh vực quan tâm hàng đầu, ảnh hưởng đến chất lượng sống người dân, cơng xã hội, q trình phát triển đất nước XHH trở thành giải pháp mang tính chiến lược để giải mặt hạn chế tồn đọng cơng tác CSSK, từ hồn thiện máy y tế XHH nguồn tài nội dung lớn XHH y tế Và nhu cầu cần đổi toàn diện chế tài vấn đề cấp thiết ngành y tế Đề tài phân tích làm rõ số nội dung sau: - Giới thiệu cách DVYT hoạt động DVYT, làm rõ quan niệm XHH nguồn tài phân tích tính cấp thiết việc XHH nguồn tài hoạt động DVYT, với nguồn tài sử dụng q trình XHH - Giới thiệu khái quát mạng lưới DVYT cơng lập ảnh hưởng đến q trình XHH Từ đó, phân tích thực trạng việc huy động nguồn tài XHH hoạt động DVYT địa bàn thành phố Hà Nội, đánh giá mặt làm chưa làm được, tìm ngun nhân hạn chế - Trình bày định hướng mục tiêu phát triển hoạt động đơn vị nghiệp y tế công lập địa bàn thành phố Hà Nội, mục tiêu XHH nguồn tài đơn vị Từ đó, đưa giải pháp nhằm hồn thiện sách XHH nguồn tài hoạt động DVYT điều kiện để thực giải pháp Em xin cám ơn Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội cung cấp cho em số liệu để thực đề tài Em xin chân thành cám ơn PGS.TS Đặng Văn Du tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt thời gian thực đề tài Do lần thực cơng trình nghiên cứu khoa học nên đề tài nghiên cứu khoa học tồn nhiều thiếu sót, chưa phản ánh hết tồn diện vấn đề 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bệnh viện Giao thông vận tải Website http://giaothonghospital.vn/ Bộ Giao thông Vận tải (2015), “Phương án Cổ phần hóa Bệnh viện Giao thơng vận tải” Bộ Khoa học Công nghệ http://www.most.gov.vn/attachments/8f523cf7e67b4b9aa0e4b5813c79058fNghi%20dinh%20thu_dich%20vu%20cong.doc Bộ Y tế Bộ Nội vụ (2008), Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLTBYT-BNV “hướng dẫn thực số điều Nghị định 43/2006/NĐCP ngày 25 tháng năm 2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực y tế” Bộ Y tế, “Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế” năm 2008, 2010, 2015 Bộ Y tế, Thông tư 15/2007/TT-BYT “Hướng dẫn thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ sở y tế công lập” PGS.TS Nguyễn Thị Kim Chúc (2007), Giáo trình “Kinh tế y tế bảo hiểm y tế”, NXB Y học Cục Thống kê Hà Nội, Số liệu thống kê Cục Thống kê Hà Nội Dự án Thành phần Chính sách Y tế (2007), “Báo cáo nghiên cứu thực trạng, vai trò tiềm y tế tư nhân” 10 Nguyễn Thị Thu Hà (2014), Luận văn Thạc sĩ “Phát triển dịch vụ y tế huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định”, Đại học Đà Nẵng 11 PGS.TS Nguyễn Hữu Hải, Ths Vũ Thị Hiền (2007), “Các ngành dịch vụ Việt Nam - Năng lực cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế”, NXB Thống kê 12 HĐND Thành phố Hà Nội (2012), Nghị 06/2012/NQ-HĐND “về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” 13 Nguyễn Thị Thanh Huệ (2015), Luận văn Thạc sĩ “Hoàn thiện chế 81 tự chủ tài Bệnh viện Bạch Mai”, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Hoàng Thị Thu Hương (2011), Luận văn Thạc sĩ “Phát triển dịch vụ y tế thành phố Đà Nẵng”, Đại học Đà Nẵng 15 Nguyễn Thị Bích Hường, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Nhật Linh (2013), “Phân tích số kết sau năm thực tự chủ tài Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (2007 - 2011)”, Tạp chí Y tế Cơng cộng số 29 16 TS Phạm Văn Khoan, TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt (chủ biên) (2010), “Giáo trình Lý thuyết Quản lý Tài cơng”, NXB Tài Chính 17 PGS.TS Nguyễn Hồi Nam, “Nên bán hay cổ phần hóa bệnh viện?” http://www.ykhoa.net/thoisu/cophanhoa/cophanhoabenhvien.htm 18 Ths Nguyễn Huy Quang (2007), “Thí điểm cổ phần hóa bệnh viện cơng - Cần tiến hành thận trọng”, Tạp chí quản lý Nhà nước số 142 (11-2007) 19 Quốc hội (2008), Luật Bảo hiểm y tế 20 Quốc hội (2014), Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Bảo hiểm Y tế 21 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách Nhà nước 22 Thủ tướng Chính Phủ (2006), Nghị định 43/2006/NĐ-CP “về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập” 23 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định 22/2015/QĐ-TTg “về việc chuyển đơn vị nghiệp công lập thành công ty cổ phần” 24 Phan Thị Bình Thuận (2015), “Hiểu xã hội hóa?”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn http://www.thesaigontimes.vn/127757/Hieu-the-nao-ve-xa-hoi-hoa.html 25 Tổng cục Thống kê, Số liệu thống kê Tổng cục Thống kê 26 UBND Thành phố Hà Nội (2012), Quyết định 2813/QĐ-UBND “phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” 27 UBND Thành phố Hà Nội (2015), Quyết định 11/2015/QĐ-UBND “về việc ban hành quy định sách khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp địa bàn thành phố Hà Nội” 28 Phạm Thị Hồng Vân (2007), Luận văn Thạc sĩ “Biện pháp cổ phần 82 hóa bệnh viện cơng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 29 Viện Chiến lược Chính sách y tế, “Implemention of Hospital autonomy: Vietnam experiences” 30 Vụ Chiến lược Chính sách y tế (2010), “Report on Study on current Situation assessment and recommended solution to strengthening public private partnership in Vietnam health sector” 31 Đặng Thị Lệ Xuân, (2011), Luận án Tiến sĩ “Xã hội hóa y tế Việt Nam: Lý luận - thực tiễn giải pháp”, Đại học Kinh tế Quốc dân Tài liệu tiếng Anh 32 Adam Wagstaff and Sarah Bales (2012), “The impacts of Public Hospital Autonomization, Evidence from a Quasi-Natural Experiment” 33 WHO (2002) 34 WHO (2015), “World Health Statistics” 35 Wikipedia 83 ... tế: Nghiên cứu thực trạng bệnh viện địa bàn thành phố Hà Nội” để nghiên cứu dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học Học viện Tài tổ chức Mục tiêu nghiên cứu Thông qua nghiên cứu đề tài nhằm đưa phương. .. đề tài giới hạn nghiên cứu phạm vi bệnh viện công địa bàn thành phố Hà Nội Về thời gian, đề tài giới hạn nghiên cứu năm 2005 - 2015 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu thực đề tài,... thành phố Hà Nội? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn XHH nguồn tài hoạt động DVYT Về phạm vi nghiên cứu: Về nội dung, đề tài giới hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA CÁC NGUỒN TÀI CHÍNHTRONG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ Y TẾ: NGHIÊNCỨU THỰC TRẠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA CÁC NGUỒN TÀI CHÍNHTRONG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ Y TẾ: NGHIÊNCỨU THỰC TRẠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn