Chuyên đề tổ chức bộ máy thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường

18 21 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 16:00

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TRA VỀ ĐẤT ĐAITHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐẤT ĐAIHOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠ QUAN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐẤT ĐAI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ... tổ chức tra đất đai nói riêng Kế thừa có chọn lọc số kết nghiên cứu chương trình, dự án, đề tài khoa học có liên quan - Phương pháp chuyên gia: Tham vấn, trưng cầu ý kiến chuyên gia có kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tổ chức bộ máy thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chuyên đề tổ chức bộ máy thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, PHẦN 1. MỞ ĐẦU, PHẦN 2. NỘI DUNG, Sau ngày Luật Thanh tra năm 2010 có hiệu lực (ngày 01/7/2011), Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn