Nghien cuu bo nghich luu nguon z va xu ly loi

106 11 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 15:56

... chế độ rộng xung cho nghịch lưu nguồn Z 0,02s Tần số sóng Sin gấp = 200 lần tần số sóng mang 0,0001s Một chu kì sóng mang ta có xung vng Số xung vuông chu kỳ song Sin 200 = 400 (xung ngắn mạch)... để đảo xung (qua cổng NOT) ghép xung ngắn mạch (qua cổng OR) cho xung PWM tạo BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH 22 Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT từ card DSP nhằm đảm bảo tốc độ xử lý thời gian xung... pháp nhận dạng mẫu, Fuzzy logic trí tuệ nhân tạo ➢ Cách ly linh kiện bị lỗi BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH 16 Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT Cầu chì thường sử dụng để cách ly linh kiện bị cố ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghien cuu bo nghich luu nguon z va xu ly loi, Nghien cuu bo nghich luu nguon z va xu ly loi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn