Ứng dụng plc để điều khiển và giám sát mô hình máy phun sơn gỗ

145 12 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 15:53

... GIÁM SÁT MƠ HÌNH MÁY PHUN SƠN GỖ” 1.2 MỤC TIÊU Khảo sát quy trình pha chế sơn bước sơn gỗ để từ xây dựng mơ hình cho máy phun sơn có u cầu giống với thực tế ứng dụng PLC để điều khiển giám sát. .. ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PLC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT MƠ HÌNH MÁY PHUN SƠN GỖ II NHIỆM VỤ Các số liệu ban đầu: (ghi thơng số, tập tài liệu tín hiệu, hình ảnh,…) - Sử dụng hai động Servo để điều khiển. .. GIÁM SÁT MÔ HÌNH MÁY PHUN SƠN GỖ” Đối với đề tài em sử dụng PLC dòng Q để điều khiển Về động em sử dụng động Servo ứng dụng nhiều cơng nghiệp, làm đề tài cộng Servo học học nhiều kiến thức ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng plc để điều khiển và giám sát mô hình máy phun sơn gỗ, Ứng dụng plc để điều khiển và giám sát mô hình máy phun sơn gỗ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn