đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT liễn sơn vĩnh phúc lần 3 có lời giải

9 89 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 15:25

... 32 -A 33 - 34 -C 35 -B 36 -C 37 -C 38 -D 39 -A 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 033 38.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT... coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-B 2-C 3- B 4-D 5-C 6-D 7- 8-C 9-B 10-A 11-C 12-B 13- B 14-D 15-A 16-B 17-B 18-B 19-D 20-C 21-A 22-D 23- A 24-B 25-A 26-A 27-D 28-D 29-A 30 -D 31 -C 32 -A 33 - 34 -C... vận tốc vật dao động điều hoà v = 120cos20t(cm/s), với t đo giây Vào thời điểm t = T/6 (T chu kì dao động), vật có li độ A 3cm B -3cm C 3 cm D - 3 cm Câu 21: Trong trường đàn hồi có sóng có tần
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT liễn sơn vĩnh phúc lần 3 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT liễn sơn vĩnh phúc lần 3 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn