đề thi thử THPTQG 2019 vật lý chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3 có lời giải

16 102 7
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 15:25

... 12-A 13- C 14-C 15-B 16-D 17-A 18-B 19-A 20-D 21-C 22-B 23- B 24-D 25-B 26-A 27-D 28-C 29-A 30 -C 31 -B 32 -D 33 -A 34 -B 35 -B 36 -B 37 -C 38 -D 39 -D 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên. .. – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 033 38.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng mạch kín từ thơng qua mạch biến thi n gọi... 0,5 mol 238 92 U : NU = 0,5.6,02.10 23 = 3, 01.10 23 (hạt nhân) Số notron có hạt nhân 238 92 Số notron có 0,5 mol U : 146 .3, 01.10 23 = 4,4.1025 238 92 U N1 = 238 – 92 = 146 Chọn C Câu 15 : Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 vật lý chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 vật lý chuyên đại học sư phạm hà nội lần 3 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn