đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT phan đình phùng hà tĩnh lần 1 có lời giải

14 37 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 15:25

... có i1 = m 1; i2 = mλ2 a Vị trí điểm M xM = 4i1 Vị trí điểm N xN = 11 i2 = 13 ,75i1 ZL  Xét vị trí hai vân sáng trùng Ta có: k1i1 = k2i2 = k12i12  k1 i2 2    k2 i1 1 => Khoảng vân trùng i12... ĐÁP ÁN 1- A 2-C 3-D 4-C 5-A 6-C 7-D 8-D 9-B 10 -B 11 -A 12 -B 13 -B 14 -D 15 -A 16 -A 17 -C 18 -C 19 -B 20-B 21- B 22-A 23-C 24-C 25-D 26-B 27-A 28-C 29-D 30-B 31- D 32-D 33-B 34-B 35-B 36-C 37-A 38-B 39-D...  kA   mgS  10 0.0, 016 82  10 0.0,022 = - 2 .10 -2 0 ,1. 10.S ⇒ S = 0,2944m = 29,44cm 2 2 Chọn C Câu 29: Độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ A  Dao động (1) có A1 = 4cm, thời điểm có li độ x = cm
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT phan đình phùng hà tĩnh lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT phan đình phùng hà tĩnh lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn