ĐỊA LÝ 9 BÀI 30: VÙNG TÂY NGUYÊN

18 432 4
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 07:10

Giáo viên thực hiện: Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ LÂM TRẦN THỊ LÂM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KRÔNG BÔNG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ KRÔNG BÔNG KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy kể tên các vùng kinh tế ở nước ta? Hiện tại em đang sinh sống vùng nào? ?. VÙNG TÂY NGUYÊN GỒM CÓ CÁC TỈNH NÀO? - Gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. - Diện tích: 54 475 km2. - Dân số: 4,4 triệu người ( năm 2002) ?. Hãy xác đònh giới hạn ?. Hãy xác đònh giới hạn vùng Tây Nguyên ? vùng Tây Nguyên ? Và nêu ý nghóa vò trí Và nêu ý nghóa vò trí đòa lí của Tây Nguyên ? đòa lí của Tây Nguyên ? Vò trí này có gì đặc biệt Vò trí này có gì đặc biệt so với các vùng khác? so với các vùng khác? I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ : - Kéo dài từ núi Ngọc Linh đến cao nguyên Di Linh - Kéo dài từ núi Ngọc Linh đến cao nguyên Di Linh - Có các mặt tiếp giáp: Có các mặt tiếp giáp: + Phía Đông giáp với duyên hải Nam Trung Bộ. + Phía Đông giáp với duyên hải Nam Trung Bộ. + Phía Tây giáp với hạ Lào và Campuchia. + Phía Tây giáp với hạ Lào và Campuchia. + Phía Nam giáp với Đông Nam Bộ. + Phía Nam giáp với Đông Nam Bộ. - Là vùng duy nhất không giáp biển - Là vùng duy nhất không giáp biển - Có vò trí chiến lược về kinh tế, an ninh quốc phòng. - Có vò trí chiến lược về kinh tế, an ninh quốc phòng. - Là cầu nối giữa Việt - Là cầu nối giữa Việt Nam với Lào và Campuchia. với Lào và Campuchia. II. Điều kiện tự nhiên và tài II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: nguyên thiên nhiên: ?. Quan sát trên lược đồ tự nhiên ?. Quan sát trên lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên kết hợp với vùng Tây Nguyên kết hợp với kiến thức đã học cho biết từ Bắc kiến thức đã học cho biết từ Bắc vào Nam có những cao nguyên vào Nam có những cao nguyên nào? Nguồn gốc hình thành? nào? Nguồn gốc hình thành? - Từ Bắc vào Nam có 6 cao nguyên - Từ Bắc vào Nam có 6 cao nguyên ba dan xếp tầng kề sát nhau: ba dan xếp tầng kề sát nhau: Kon Tum, Plây Ku, Đăk Lăk, Mơ Kon Tum, Plây Ku, Đăk Lăk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh. Nông, Lâm Viên, Di Linh. - Hình thành do sự phun trào mắc - Hình thành do sự phun trào mắc ma giai đoạn tân kiến tạo ma giai đoạn tân kiến tạo ?. Tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây ?. Tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên? Chảy qua vùng đòa hình nào? Nguyên? Chảy qua vùng đòa hình nào? Về đâu? Về đâu? - Là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông - Là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông chảy xuống các vùng lân cận. chảy xuống các vùng lân cận. ?. Đọc tên các nhà máy thuỷ điện của ?. Đọc tên các nhà máy thuỷ điện của vùng. vùng. ?. Tại sao phải bảo vệ đầu nguồn của các ?. Tại sao phải bảo vệ đầu nguồn của các dòng sông này? dòng sông này? - - Bảo vệ nguồn nước , môi trường sinh thái Bảo vệ nguồn nước , môi trường sinh thái cho Tây Nguyên và cho cả các vùng, các cho Tây Nguyên và cho cả các vùng, các nước lân cận. nước lân cận. ?. Bằng kiến thức thực tế em hãy cho biết Tây ?. Bằng kiến thức thực tế em hãy cho biết Tây Nguyên có khí hậu nào? Nguyên có khí hậu nào? - Cao nguyên có khí hậu cận xích đạo, mát mẻ, - Cao nguyên có khí hậu cận xích đạo, mát mẻ, mùa khô kéo dài. mùa khô kéo dài. ?. Quan sát lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên ?. Quan sát lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên nhận xét sự phân bố các vùng đất ba dan, các nhận xét sự phân bố các vùng đất ba dan, các mỏ bô xít. mỏ bô xít. ?. Đọc bảng 28.1 (trang 103 SGK) hãy cho biết ?. Đọc bảng 28.1 (trang 103 SGK) hãy cho biết Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh tế nào? tế nào? - Tây Nguyên có thể phát triển những ngành Tây Nguyên có thể phát triển những ngành nông, lâm nghiệp; thuỷ điện, khai thác khoáng nông, lâm nghiệp; thuỷ điện, khai thác khoáng sản và luyện kim màu; du lòch. sản và luyện kim màu; du lòch. . xác đònh giới hạn vùng Tây Nguyên ? vùng Tây Nguyên ? Và nêu ý nghóa vò trí Và nêu ý nghóa vò trí đòa lí của Tây Nguyên ? đòa lí của Tây Nguyên ? Vò trí. tài nguyên thiên nhiên: nguyên thiên nhiên: ?. Quan sát trên lược đồ tự nhiên ?. Quan sát trên lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên kết hợp với vùng Tây Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊA LÝ 9 BÀI 30: VÙNG TÂY NGUYÊN, ĐỊA LÝ 9 BÀI 30: VÙNG TÂY NGUYÊN, ĐỊA LÝ 9 BÀI 30: VÙNG TÂY NGUYÊN

Bình luận về tài liệu dia-ly-9-bai-30-vung-tay-nguyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP