35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

50 42 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 13:16

... 30 (học sinh) C Giải Số học sinh nam lớp học là: 18x100% 60 % ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 22) Môn Toán Lớp ( Thời gian làm 60 phút ) Bài 1(1,5 điểm): Tìm y biết:... – y + 33 = 76 55 - y = 76 – 33 55 - y = 43 y = 55 – 43 y = 12 Câu 3: (2 điểm) Tổng hai số là: 428 x = 8 56 Ta có: + = 8 56 7ab ab + 700 + = 8 56 ab x2 = 8 56 – 700 ab x2 = 1 56 ab = 1 56 : ab = 78... ®iĨm 15 24 23 V× < 1 56 16 28 27 - = 0,25 điểm Mà < 155 0,25 điểm 24 16 28 Mà : > 0,25 điểm Nên 1 56 0,5 điểm 23 24 < 27 28 1 56 16 28 27 Nên < 0,25 điểm 155 15 Bài (2 điểm) 1 56 16 a lµ: ( 7525 – 903)
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán, 35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn