TÍNH TOÁN TK BỂ LỌC AQUAZUR V (cải tiến)

10 36 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 12:44

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỂ LỌC AQUAZUR V CẢI TIẾN ---- Đan lọc 2 tầng HDPE được thiết kế chủ yếu cho việc tăng vận tốc lọc và phân phối nước và gió tốt hơn cho việc rửa ngược vật liệu lọc cho mọi bể lọc, đảm bảo tỷ lệ phân phối đều trên 95% diện tích bề mặt bể lọc ... thường bể vbt = m/h (B6.11 – TCVN 33:2006) Do bể lọc Aquazur có hệ thống quét bề mặt nên bể rửa lọc bể khác làm việc tăng cường, tính tốn bể lọc ta tính với vận tốc làm việc bình thường - Số bể lọc. .. 7-9.5(m/h) : tốc độ lọc thỏa mãn số bể chọn N=8 hợp lý Fi = - Diện tích bể F 30 = = 7,5 n (m2) Chọn kích bể x 2.5 m Bể lọc AquazurV có loại (1 ngăn lọc ngăn lọc) ; ta chọn bể có ngăn lọc ; diện F1ngan... nước vào bể lọc, Q = 1.1 (m3/s) N:Số bể lọc, N = bể l Tính tốn hệ thống phân phối nước rửa lọc Quy trình rửa lọc : - Ngừng cấp nước vào bể ; (m) - Hạ mực nước bể xuống tới bề mặt lớp cát lọc 20
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN TK BỂ LỌC AQUAZUR V (cải tiến), TÍNH TOÁN TK BỂ LỌC AQUAZUR V (cải tiến)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn