Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện cho giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh miện

129 13 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 12:21

... Giáo dục THCS quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS Chương Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS huyện Gia Lộc Chương Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi. .. NSNN cho giáo dục THCS Đây khoản chi phát sinh thường xuyên tương đối ổn định 1.3 Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS 1.3.1 Khái niệm Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS... luật giáo dục 2005 hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: - Giáo dục Mầm non có nhà trẻ mẫu giáo - Giáo dục phổ thông có hai cấp bậc bậc tiểu học bậc trung học Bậc trung học có hai cấp học cấp trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện cho giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh miện , Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện cho giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh miện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn