Giám sát tỷ lệ nhiên liệu không khí

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:49

... áp suất nhiên liệu Hầu hết kim phun không hoạt động 125 lbs áp suất nhiên liệu Tương tự vậy, không sử dụng áp suất nhiên liệu mức 43,5 lb phun nhiên liệu phù hợp không xảy Kim phun nhiên liệu điện... suất nhiên liệu Thông thường kim phun nhiên liệu thử nghiệm đánh giá áp suất nhiên liệu 43,5 lbs Một kim phun nhiên liệu điện tử thiết bị đo áp suất / thời gian Do đó, việc tăng áp suất nhiên liệu. .. áp suất nhiên liệu P2 tính lbs / P1 = cài đặt áp suất nhiên liệu P2 = cài đặt áp suất nhiên liệu Chúng biết Ml M2 mức lưu lượngcần đạt được, Ml = 40 M2 = 50 Chúng biết áp suất nhiên liệu (PI)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giám sát tỷ lệ nhiên liệu không khí, Giám sát tỷ lệ nhiên liệu không khí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn