Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:28

... - Sử dụng từ theo nghĩa chuyển, chuyển nghĩa cho từ sử dụng (bài tập 2,3 (SGK) - Xác định từ đồng nghĩa ngữ cảnh lý giải lựa chọn từ sử dụng (bài tập SGK) - Lựa chọn từ nhóm từ đồng nghĩa để sử. .. thành hoạt động sử dụng từ lời nói Các từ đồng nghĩa có nét nghĩa khác biệt Việc lựa chọn từ thích hợp với ngữ cảnh sử dụng Luyện tập: - Nhận biết phân tích nghĩa gốc, nghĩa chuyển từ, nét nghĩa. .. +Ngoài hai thành phần nghĩa đây, xác định nghĩa từ, người ta cũn phõn biệt hai thành phần nghĩa Đó nghĩa ngữ dụng nghĩa cấu trúc - Tập trung vào tượng, tính nhiều nghĩa từ nảy sinh từ sử dụng lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn