Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:28

... tinh tế Thuý Kiều biệt tài sử dụng từ ngữ Nguyễn Du BT5: Đánh dấu với từ thích hợp? a, Canh cánh: mang nét nghĩa từ trên, dùng từ để thể nội dung tâp thơ Từ canh cánh: thể tình cảm bao trùm tâp... thái biểu cảm, từ lại mang ý nghĩa liên quan đến việc c, Bạn: Trung hoà từ đưa ra, từ đưa không phù hợp với văn cảnh -> thân mật từ bạn Củng cố: Khi nói hay viết nên làm việc sử dụng từ Dặn dò: Học... nghe bùi tai bạn nhỉ? Tìm từ đồng nghĩa với cậy, chịu -> giải thích tác giả khơng dùng từ từ khác mà lại dùng hai từ này? BT4: - Thay nhờ, nhận -> sắc thái ý nghĩa câu thơ thay đổi + Cậy không
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn