Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:28

... câu dùng từ bạn III Hướng dẫn học Thực hành nghĩa từ sử dụng Page Giáo án Ngữ văn 11 - Hoàn thiện BT, củng cố kiến thức - Lấy vd tượng chuyển nghĩa từ đặt câu Thực hành nghĩa từ sử dụng Page... tương đồng: hình dáng mỏng, dẹt - Có nét nghĩa chung thuộc tính mỏng, dẹt BT2 Nhóm thực Các từ phận thể người dùng để người: Thực hành nghĩa từ sử dụng Page Giáo án Ngữ văn 11 Các nhóm khác nhận... mà chua chát thế… … Thực hành nghĩa từ sử dụng Page Giáo án Ngữ văn 11 BT4: cậy- chịu , lạy -thưa Nhóm thực tập 4,5 Đồng nghĩa với : nhận, nghe, nhờ… Chịu- nhận- nghe- có nghĩa nhận lời, đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn