Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:28

... tập 2 Giáo án Ngữ văn 11 Các từ nghĩa gốc phận Có từ nghĩa gốc phận thân thể thể người (đầu, chân, tay )…có thể người chuyễ nghĩa để chuyển nghĩa để người người Hãy đặt câu với từ theo nghĩa. .. a Chọn từ canh cánh diễn tả Cho hs chép câu trắc nghiệm tâm trạng day dứt triền miên tác giả vào b Chọn từ dính dáng, liên can từ khác không phù hợp ngữ nghĩa Giáo án Ngữ văn 11 kết hợp ngữ pháp... gai đình - Anh mải mê nghe câu chuyện bùi Giáo án Ngữ văn 11 tai Tìm từ đồng nghĩa với từ cậy, chịu Bài tập 4: câu thơ? a Từ cậy có từ nhờ từ đồng nghĩa Cậy em em có chịu lời Ngồi lên cho chị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 7: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn