Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:26

... thuật sáng tác NĐC? Ôn tập văn học trung đại Việt Nam Page Giáo án Ngữ văn 11 -Nhóm 5, 6: -Khẳng định quyền sống vấn đề * tiêu biểu: Nêu giá trị nd đặc sắc nt sáng tác NĐC? - Giá trị nd- nt thơ văn. .. tập: văn học? Bài tập trắc nghiệm: 1.Cụm từ nêu lẽ sống NCT: A Sự lập dị B Tay ngất ngưởng C Ông ngất ngưởng D Quan ngất ngưởng Khóc Dương Khuê văn tế DK thơ Ôn tập văn học trung đại Việt Nam. .. thuật văn học trung đại Bảng hệ thống 1: Tiết 2: Đặc điểm pháp thi Nội dung biểu Hoạt động Ôn tập phương pháp Tư thuật Hs điền vào bảng hệ thống Quan niệm thẩm Hướng đệp Ôn tập văn học trung đại Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn