Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 11:26

TUẦN - TIẾT 29,30: ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM A Mục tiêu cần đạt: Thống SGK + SGV B Phương tiện thực SGK + SGV, thiết kế học, bảng phụ C Cách thức tiến hành: Trao đổi, thảo luận nhóm D Tiến trình lên lớp: Ổn định: Bài cũ: Nhắc lại tác phẩm văn học học Bài mới: GV giới thiệu vào HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT I Nội dung Những biểu cảm hứng yêu nước văn học từ kỉ 18 đến hết kỉ 19? 1.- Những biểu cảm hứng yêu nước văn 1819: Yêu thiên nhiên đất nước, niềm tự hào dân tộc, lòng căm thù giặc, ý chí bất khuất chiến đấu chiến thắng giặc ngoại xâm So với giai đoạn trước, nội dung yêu - So với giai đoạn trước, giai đoạn có biểu mới: nước giai đoạn có biểu mới? + Biết ơn, ca ngợi người hi sinh nước( văn tế) + Yêu nước gắn liền với lòng căm thù giặc( văn tế…) + Tình yêu thiên nhiên đất nước( NK, CMTrinh) Phân tích biểu nội dung yêu nước qua tác phẩm đoạn trích? + Ý thức trách nhiệm cá nhân đất nước, vận mệnh dân tộc.( CBQuát, tư tưởng canh tân đất nước( xin lập khoa luật) + Ca ngợi nhân dân đánh giặc với phẩm chất đời - Những nội dung yêu nước qua tác phẩm: + Chạy giặc: Tình cảnh nhân dân buổi chạy giặc, lòng căm thù nước nhà tan; Văn tê NSCG: Phản ánh thời khổ nhục vĩ đại + Xin lập khoa luật: Tư tưởng canh tân đất nước, vai trò luật pháp + Bài ca phong cảnh Hương Sơn: Cảnh đẹp đất nước lòng yêu nước tác giả + Câu cá mùa thu: Bức tranh thời Vì nói giai đoạn 18 -> hết kỉ 19 xuất trào lưu nhân đạo chủ nghĩa? + Vịnh khoa thi Hương: Trò thi lỗi thời, mỉa mai, lên án tác giả 2.- Văn học kỉ XVIII - hết thể kỉ XIX xuất trào lưu nhân đạo chủ nghĩa vì: Hãy biểu đa dạng phong phú nội dung nhân đạo giai đoạn văn học này? Những tác phẩm mang nội dung nhân đạo xuất nhiều, liên tiếp với nhiều tác phẩm có giá trị lớn: Truyện Kiều, Chinh phụ ngân, Cung oán ngâm khúc, thơ Hồ Xuân Hương… - Những biểu chủ nghĩa nhân đạo: + Thương cảm trước bi kịch đồng cảm với khát vọng người + Khẳng định, đề cao tài năng, nhân phẩm người + Lên án, tố cáo lực tàn bạo chà đạp người + Đề cao truyền thống đạo lí, nhân nghĩa dân tộc - Cảm hứng nhân đạo có biểu mới: Vấn đề nội dung nhân đạo văn học từ kỉ 18 đến hất kỉ 19 gì? Chọn lựa vấn đề sau ghép với tác phẩm? + Hướng vào quyền sống người, người trần + Ý thức cá nhân: quyền sống, tài năng, hạnh phúc, tình yêu - Vấn đê nhân đạo chủ nghĩa: Khẳng định quyền sống người - quan trọng – xuyên suốt tác phẩm: TÁC PHẨM NỘI DUNG Truyện Kiều Quyền sống người Chinh phụ ngâm Quyền sống hạnh phúc người chiến tranh Thơ HXHương Trích LVTiên Gía trị phản ánh phê phán thực “ Vào phủ chúa Trịnh”? Quyền sống, t/yêu hạnh phúc phụ nữ Bài ca đạo đức, nhân ngiã, ca ngợi người trung - hiếu Bài ca NN Quan niệm, lối sống cá nhân: Tự do, phóng khống, sang Thương vợ Đạo lí vợ chồng, châm biếm thói đời Khóc Dương Khuê Ca ngợi t/bạn thủy chung, keo sơn, gắn bó Phân tích giá trị phản ánh phê phán đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh: Những giá trị nội dung nghệ thuật Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? Tại nói Với VTNSCG lần văn học dân tộc có tượng đài bi tráng người nông dân nghĩa sĩ? – Là tranh chân thực sống xa hoa nơi phủ Chúa: phương diện: Cuộc sống thâm nghiêm, xa hoa, giàu sang; Cuộc sống thiếu sinh khí, yếu ớt + Đó giới riêng đầy quyền uy: qt tháo, dạ, qua nhiều lền cuẳ, có lính… + Phủ nơi xa hoa, giàu sang vô cùng: tiện nghi… - Hiện lên qua ngòi bút kể tác giả: Điềm đạm, kín đáo,nhưng lại thờ ơ, lạnh lùng => phê phán thâm thuý tác giả - Về nội dung: Đề cao đạo lí nhân nghĩa, lòng u nước - Về nghệ thuật: Tính chất nhân đạo trữ tình màu sắc Nam Bộ qua ngơn ngữ, hình tượng nghệ thuật Lập bảng thống kê theo mẫu: * Người nghĩa sĩ xuất đấu tranh tự nguyện( giống đời) + Bi(đau thương): Lam lũ, vất vả, nỗi đau mát tiếng khóc người sống + Tráng( hào hùng): Lòng căm thù giặc, cảm, hi sinh -> Tiếng khóc đau thương lớn lao, cao II Phương pháp: Lập bảng: Stt Tác giả Tác phẩm Thể loại Những đặc điểm nội dung nghệ thuật Lê Hữu Trác Vào phủ Kí chúa Trịnh Tài quan sát tinh tế ngòi bút chân thực sâu sắc tác giả nêu tranh sinh động sống xa hoa, quyền quý chúa Trịnh Qua bộc lộ thái độ coi thờng danh dự Hồ Xn Hương Tự Tình II Thơ Nơm ĐL Đau buồn, phẫn uất trước duyên phận, gắng vươn lên rơi vào bi kịch Tài độc đáo việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh Nguyễn Khuyến Câu cá mùa thu Thơ Nôm ĐL Cảnh thu -> tình yêu thiên nhiên đất nước tâm trạng thời tác giả Trần Tế Xương Thương vợ Thơ Nôm ĐL Người vợ tảo tần giàu đức hi sinh, cảm xúc chân thành, lời thơ sâu sắc Nguyễn Khuyến Khóc Dươg Khuê Song Trân trọng, xót thương người bạn thân thất LB Trần Tế Xương Vịnh khoa Thơ thi Hương Nôm ĐL Ng Công Trứ Bài ca ngất Phê phán nhố nhăng thi cử chế độ phong kiến lỗi thời gây Hát nói Bản lĩnh cá nhân sống Nguyễn Công Trứ ngưỡng Cao Bá Quát B.ca ngắn bãi cát Ca hành Chán ghét người trí thức đường danh lợi khao khát thay ổi sống Ng Đình Chiểu Lẽ ghét thương Lục bát Yêu ghét rạch ròi lòng thương dân tác giả Lời thơ mộc mạc, chân chất 10 Ng Đình Chiểu Chạy giặc Đường luật 11 Chu Mạh Trinh Bài ca p/c Hương Sơn Hát nói Yêu cảnh đẹp, yêu đất nước tác giả 12 Ng Đình Chiểu VTNSCG Văn tế Bức tượng đài người nghĩa sĩ nông dân kháng Pháp: anh dũng chiến đấu, hi sinh 13 Ngơ Thì Nhậm Chiếu cầu hiền Chiếu Thuyết phục, kêu gọi sĩ phu Bắc Hà tham gia vào xây dựng đất nước 14 Ng Trường Tộ Xin lập khoa luật Điều trần Bàn việc cấp thiết luật, thuyết phục triều đình mở khoa luật Cảnh tan hoang đất nước, nhân dân Thực dân Pháp xâm lược 2.a Tư nghệ thuật: Theo kiểu mẫu có sẵn Chỉ yếu tố mang tính quy phạm sáng tạo tính quy phạm câu cá mùa thu? - Tính quy phạm: Đề tài thơ ca cổ điển; thể thơ Đường luật; lấy động tả tĩnh “ cá đâu đớp…” Thế quy phạm? GV: Quy: thước, phạm: khn -> kiểu mẫu có sẵn, thành công thức VD: Câu cá mùa thu: sử dụng hình ảnh ước lệ trung đại: thi thiên: tầng mây lơ lửng…; thu thuỷ: ao thu …;thu điệp: vàng…; ngư ơng: tựa gối… Sự phá vỡ tính quy phạm? - Phá vỡ tính quy phạm: + Về nội dung: Lấy đề tài nông thôn: làng quê, ao thu… + Về nghệ thuật: Sáng tạo chữ Nôm, cách dùng từ ngữ, gieo vần eo… b Quan niệm thẩm mĩ: Hướng đẹp khứ, Quan niệm thẩm mĩ? cao cả, tao nhã, ưa sử dụng điển cố, điển tích - Lẽ ghét thương: Điển cố, điển tích… Tìm điển cố, điển tích tác phẩm? + Làm khổ dân: Kiệt, Trụ, U Lệ, Ngũ Bá, Thúc Quý… + Hiền tài: Khổng Tử, Tống Vệ, Trần Khuông( nước chư hầu), Nhan Tử, Khổng Minh, Hán Mạt, Đổng Tử, Nguyên Lượng, Liêm Lạc + Kinh sử: Sách kinh điển thời cổ Trung Quốc - Bài ca ngắn bãi cát: Điển cố, điển tích, thi liệu Hán Tại tác giả lại sử dung điển cố, điển tích? + Ơng tiên ngủ kĩ: Hạ Hầu Ấn leo núi hay lội suối nhắm mắt ngủ say mà khơng bị té + Phía nam núi Nam: Pháp Chân trả lời vua: “Nếu bắt làm quan -> ẩn phía bắc núi Bắc, phía nam núi Nam” -> Từ chối làm quan không màng danh lợi - Bài ca ngất ngưỡng: Điển cố, điển tích, thi liệu Hán + Người thái thượng, đơng phong: Cái thú tiêu dao người sống ngồi vòng danh lợi, bỏ ta dị nghị, đặt với bậc tiền bối xưa Bút pháp ước lệ, tượng trưng thể rõ bài: ca ngắn bãi cát Hãy cụ thể? c Bút pháp nghệ thuật: Ước lệ, tượng trưng - Bài ca ngắn bãi cát( tượng trưng): Hình ảnh đường danh lợi gian khổ, người tất tả ham công danh…; Con đường đường -> vô nghĩa d Thể loại: Thể loại? chịu ảnh hưởng ai? - Đường luật, hát nói, văn tế, chiếu, điều trần, truyện thơ lục bát GV: chịu ảnh hưởng văn hoá, văn học Hán: văn tự, thể loại, thi liệu, thi pháp… - Đặc điểm hình thức nghệ thuật thơ Đường: Tuân theo quy luật + Thất ngôn bát cú: tiếng câu; VHVN tiếp thu, việt hoá, từ mang yếu tố + Tính chất đối thơ thất ngơn bát cú: câu Hán => Tạo yếu tố hình thức vhọc thực, câu luận đối; dtộc + Thất ngôn tứ tuyệt: câu tiếng ( Nam quốc sơn hà); Nêu thể loại học? + Tác dụng nghệ thuật đối thơ đường luật: Đối Nêu đặc điểm nghệ thuật thơ nghiêm ngặt tạo âm hưởng hài hoà âm thanh, ccộng Đường luật? Tính chất đối? Tác dụng nghệ thuật? hưởng ý nghĩa hoiặc tương đồng + VD: Thơ HXH, NK… - Những đặc điểm thể loại văn tế(điếu văn): + Có từ Trung Quốc, tế trời đất, núi sơng, thần thánh; tế thăng quan tiến chức, mừng thọ; tế người chết + Dùng văn vần; bố cục có bốn phần: Lung khởi, thích Nêu đặc điểm thể loại văn tế? thực, vãn, kết Hãy rõ qua VTNSCG? - Những đặc điểm thể hát nói: + Thơ tuý Việt Nam, có từ lâu đời, lời thơ viết theo điệu hát nói,ca trù… Nêu đặc điểm thể loại hát nói? + Tổng hợp: Ngũ ngơn, thất ngơn, lục bát, câu chữ Hán, đối ngẫu Đường luật, câu dài ngắn khác nhau, khơng gò bó + Thể thức chặt chẽ: Mưỡu hát nói * Bài ca ngất ngưỡng: Tổng hợp: Ngũ, thất ngôn, lục bát, câu chữ Hán, đối ngẫu đường luật, câu dài ngắn khác khơng gò bó Nêu chi tiết qua bài: ca ngất ngưỡng Nguyễn Công Trứ? Củng cố: Hệ thông lại học theo hiểu biết em? Dặn dò: Học cũ, soạn ... trị phản ánh phê phán đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh: Những giá trị nội dung nghệ thuật Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? Tại nói Với VTNSCG lần văn học dân tộc có tượng đài bi tráng người nông dân nghĩa... công danh…; Con đường đường -> vô nghĩa d Thể loại: Thể loại? chịu ảnh hưởng ai? - Đường luật, hát nói, văn tế, chiếu, điều trần, truyện thơ lục bát GV: chịu ảnh hưởng văn hoá, văn học Hán: văn. .. HXH, NK… - Những đặc điểm thể loại văn tế(điếu văn) : + Có từ Trung Quốc, tế trời đất, núi sông, thần thánh; tế thăng quan tiến chức, mừng thọ; tế người chết + Dùng văn vần; bố cục có bốn phần: Lung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 8: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn