GDNGLL : Câu hỏi ứng xử nét đẹp Đội viên

15 1,418 10
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 07:10

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Chọn câu hỏi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 1: Bạn hiểu thế nào về câu: “Xanh lâu bền, sạch thường xuyên, đẹp mãi mãi”? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 2: Bạn hiểu thế nào về câu: “Trọng thầy mới được làm thầy”? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 3: Bạn hiểu thế nào về câu: “Trường học là nhà, bạn học là anh em”? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 4: Bạn hiểu thế nào về câu: “Không thầy đố mầy làm nên”? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 5: Bạn hiểu thế nào về câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 6: Bạn hiểu thế nào về nghĩa của câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 7: Bạn có ước mơ vươn tới cái đẹp không? Vì sao? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 8: Bạn hiểu gì về câu nói: “Thắp sáng những ước mơ”? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 9: Bạn làm gì để thực hiện chủ điểm năm học 2008-2009 của Bộ GD_ĐT: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”? . “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 7: Bạn có ước mơ vươn tới cái đẹp không? Vì sao? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN”. “NÉT ĐẸP ĐỘI VIÊN” LẦN THỨ NHẤT NĂM 2009 Câu 4: Bạn hiểu thế nào về câu: “Không thầy đố mầy làm nên”? TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHƠN THÀNH HỘI THI “NÉT ĐẸP
- Xem thêm -

Xem thêm: GDNGLL : Câu hỏi ứng xử nét đẹp Đội viên, GDNGLL : Câu hỏi ứng xử nét đẹp Đội viên, GDNGLL : Câu hỏi ứng xử nét đẹp Đội viên

Bình luận về tài liệu gdngll-cau-hoi-ung-xu-net-dep-doi-vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP