THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hà nội

74 15 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 07:28

... phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội (Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội (Vietinbank chi nhánh Tây Hà Nội) tiền... Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam • Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Cơng Thương Việt Nam • Tên tiếng Anh: Vietnam Bank for... nguồn vốn huy động với ngân hàng trải qua trình thực tập VietinBank chi nhánh Tây Hà Nội, em chọn đề tài “Các giải pháp mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hà nội, THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hà nội, 1 Ngân hàng thương mại, Các loại hình của NHTM gồm:, * Các quỹ dự trữ của Ngân hàng: Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng có nhiều quỹ. Các quỹ này được trích lập từ lợi nhuận ròng hàng năm của ngân hàng và được sử dụng vào các mục đích nhất định. Mỗi quỹ có một mục đích riêng: Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự, a. Giới thiệu tổng quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VIETINBANK) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam., 2 Thực trạng mở rộng huy động vốn củaVietinBank-Chi nhánh Tây Hà Nội:, Để thu hút tối đa nguồn tiền nhàn rỗi từ dân cư và các doanh nghiệp, VIETINBANK - CN Tây Hà Nội đã liên tục đa dạng hoá các kỳ hạn gửi tiền: các kỳ hạn ngắn dưới 1 năm như: không kỳ hạn,1tuần,2 tuần, 3tuần, 1 tháng, 2 tháng… 12 tháng và các kỳ hạn từ trên, Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI, 2 Một số giải pháp mở rộng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tây Hà Nội, 3 Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn