Tìm hiểu về hệ thống xử lý giao dịch

35 41 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 19:45

... thông) - Hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến hệ thống xử lý liệu phổ biến doanh nghiệp ngày Một số ví dụ hệ thống OLTP bao gồm nhập lệnh, bán lẻ, hệ thống giao dịch tài Trên hệ thống xử lý giao dịch. .. Trân Hệ Thống Thông Tin Quản Lý VIII Các tính hệ thống xử lý giao dịch - Hiệu suất: Nhanh suất với phản ứng nhanh thời gian quan trọng Giao dịch hệ thống xử lý thường đo số giao dịch họ xử lý khoảng... Trân Hệ Thống Thông Tin Quản Lý o Bán lẻ hàng hóa hữu hình - Hệ thống xử lý giao dịch trì tính đắn tức thời cho sở liệu Các giao dịch sản sinh tài liệu giấy tờ thể giao dịch Các hệ thống xử lý giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về hệ thống xử lý giao dịch, Tìm hiểu về hệ thống xử lý giao dịch, TPS trực tuyến: Hệ thống chứng khoán., D. Phần mềm quản lý và xử lý giao dịch.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn