các định chế tài chính phi ngân hàng

22 19 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 19:32

... 19 5.3 Các quỹ đầu tư Việt Nam 20 5.3.1 Quỹ nội Việt Nam 20 5.3.2 Các quỹ ngoại thị trường Việt Nam 22 Phân loại đặc điểm định chế tài phi ngân hàng: 1.1 Khái... cố định chứng khốn nợ Các quỹ trái phi u phân tiểu loại theo loại hình cụ thể trái phi u nắm giữ (chẳng hạn lợi suất cao trái phi u rác, trái phi u công ty cấp đầu tư, trái phi u phủ, trái phi u... cố thương phi u, trái phi u giấy tờ có giá khác Cơng ty tài tổ chức tín dụng khác tái chiết khấu, cầm cố thương phi u, trái phi u giấy tờ có giá khác cho -Các hoạt động khác Theo quy định hành,
- Xem thêm -

Xem thêm: các định chế tài chính phi ngân hàng, các định chế tài chính phi ngân hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn