Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 19:16

... xúc, tiếng nói văn nhân, tri thức thuộc tầng lớp quý tộc… Luyện tập thao tác lập luận so sánh Page Giáo án Ngữ văn 11 Bài tập 4: Hs tự viết đoạn văn so sánh iii Kết luận: So sánh để thấy khác... khó, Luyện tập thao tác lập luận so sánh Page Giáo án Ngữ văn 11 sau hiểu dần trưởng thành dần trở thành người có học vấn Học mang lại tri thức thực hành đời sống, thực tế… =>trồng học tập có.. .Giáo án Ngữ văn 11 thực II Vận dụng lập luận so sánh Bài tập Hoạt động : Thảo luận -Tâm trạng nv trữ tình đoạn thơ có nhóm điểm giống nhau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Luyện tập thao tác lập luận so sánh, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn