Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 19:16

... để tỏ? Đối tượng so hiểu người sâu sắc sánh đối tượng so sánh? Dạng so sánh chủ Bài tập yếu? Tìm cách tiến hành Mùa xuân, mùa thu giai đoạn khác nhau: thao tác lập luận so sánh Ban đầu thu hoạch... lớn Đây câu so sánh ta thêm kiên nhẫn mặt, khía cạnh đường học tập đề bài, với điều kiện đoạn văn viết phải thể Bài tập lập luận so So sánh ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương Bà Huyện Thanh sánh hoàn chỉnh...giả lập luận để ý kiến có sức thuyết phục hấp dẫn? (PTL, tr 151-152) - Hs rút kiến thức thao tác lập luận so sánh? Muốn thế, suốt q trình lập luận, ln ln phải nhớ tập trung làm sáng tỏ luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Luyện tập thao tác lập luận so sánh, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn