Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 19:16

... so sánh; - Sưu tâm đoạn văn hay mà tác giả thành công sử dụng thao tác lập luận phân tích so sánh 4.Củng cố: Nhận biết đoạn, văn sử dụng thao tác lập luận so sánh, phân tích cách nào? Trong văn. .. đoạn văn bàn vẻ đẹp thơ, văn có kết hợp so sánh, phân tích Viết đoạn văn sử dụng thao tác lập luận so sánh, phân tích? a Coi phần vừa viết phần văn + Chủ đề: +Luận điểm Chủ đề gì? + Sắp xếp luận. .. ý? + Cách chuyển ý: Luận để làm sáng tỏ luận điểm? Vận dụng thao tác lập luận chính? Vì sao? b Luận cứ: Dùng so sánh; dùng phân tích => Chọn hai thao tác thao tác bổ trở thêm Sử dụng để tạo sức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Luyện tập thao tác lập luận so sánh, Giáo án Ngữ văn 11 tuần 11: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn