đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở tỉnh cần thơ

68 33 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 18:20

... hưởng xâm nhập mặn ngập nước biển dâng, chắn tác động đến sản xuất lúa nước nghề trồng lúa (Bộ Tài Nguyên Môi Trường, 2011) Đề tài: Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến suất lúa Tỉnh Cần Thơ ... quan đến trạng sản xuất lúa Cần Thơ - Hiểu đặc tính lúa điều kiện khí hậu ảnh hưởng đến lúa - Nêu biến đổi khí hậu, tượng thời tiết bất thường năm gần tỉnh Cần Thơ - Sử dụng mơ hình DSSAT để mơ suất. .. tố ảnh hưởng đến suất lúa huyện tỉnh Cần Thơ theo hai kịch biến đổi khí hậu: kịch BĐKH trung bình RCP4.5 kịch BĐKH cao RCP8.5 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá trạng sản xuất lúa tỉnh Cần Thơ biện
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở tỉnh cần thơ, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở tỉnh cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn