HƯỚNG DẪN FORMAT KHÓA LUẬN

9 29 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 18:01

... thực xong khóa luận tốt nghiệp Trong q trình học FTU làm khóa luận, nhận khơng câu hỏi, thắc mắc việc format tiểu luận khóa luận, cho thấy số bạn sinh viên chưa nắm vững cách format khóa luận Trong... nang hướng dẫn khóa luận khoa Quản trị kinh doanh để người tham khảo: http://bit.ly/2TUaMNg Trên tồn hướng dẫn (những phần nghĩ ra) cho việc format khóa luận Chúc bạn hồn thành tốt khóa luận. .. điểm đa số thầy u cầu khóa luận cần trình bày chuẩn Do vậy, muốn viết tài liệu nhằm hướng dẫn bạn cách format khóa luận cách chuẩn chỉnh Cách format tài liệu tuân theo quy định format trường Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN FORMAT KHÓA LUẬN, HƯỚNG DẪN FORMAT KHÓA LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn