Hướng dẫn viết báo cáo tốt nghiệp

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 17:59

... khảo Báo cáo thực tập phải trình bày khoa học, chuyên nghiệp Tất trang phải đánh số Báo cáo thực tập phải có trang mở đầu mục lục Các tài liệu bổ trợ cho báo cáo nên đưa vào phụ lục có dẫn chiếu... ✓ Nhật ký lập file Word, Excel… viết tay Nếu viết tay, SV scan chụp lại để nộp ✓ Nhật ký viết theo văn phong SV thấy thoải mái (free-style) BÁO CÁO THỰC TẬP Báo cáo thực tập nên có nội dung sau:... (1-2 trang): - Các kỹ học hoàn thiện - Các nội dung, kiến thức SV học - Mục tiêu nghề nghiệp SV ✓ Nội dung báo cáo thực tập: Toàn nội dung liên quan đến cơng việc q trình thực tập (20 – 30 trang)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn viết báo cáo tốt nghiệp, Hướng dẫn viết báo cáo tốt nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn