Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long

78 17 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2019, 17:11

... thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Sơ đồ 3: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty may Thăng Long PHẦN II THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG. .. www.thaloga.com.vn Công ty cổ phần may Thăng Long, tiền thân công ty may Thăng Long thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam, thành lập vào ngày 08/05/1958 theo định Bộ ngoại thương Khi thành lập Công ty mang tên Công. .. cổ phần hoá công ty may Thăng Long năm 2003, ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần may Thăng Long bao gồm: Lớp Kế Toán K33 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hưng Nguyễn Chí -Sản xuất kinh doanh xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long, Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long, Quá trình thành lập, Đặc điểm kinh doanh:, Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn