kể chuyện Sói và Sóc

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(11691 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 1203
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 04:10

Mô tả: KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc Sóc nh y nhót chuy n cành th nào ngã ả ề ế trúng ngay vào chó sói đang ng . ủ 1 KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc 2 Chó sói choàng d y tóm đ c sóc, ậ ượ đ nh ăn th t. Sóc bèn van xin:ị ị - Xin ông th ả Chau ra. KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc - Thôi đ c, ta s th mày, có đi u mày hãy nói cho ta ượ ẽ ả ề hay, vì sao h nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui v ọ ẻ nh v y. Ta thì lúc nào cũng bu n rũ, còn chúng mày ư ậ ồ thì lúc nào cũng th y đùa ngh ch nh y nhót trên tán ấ ị ả cây cao. 3 - Ông c th cháu lên ứ ả cây đã, trên đó cháu s ẽ nói cho ông rõ, ch ứ không cháu s ông quá.ợ Sãi vµ sãc KÓ chuyÖn Sói th Sóc ra, th là Sóc tót lên cây và nói ả ế chõ xu ng:ố 4 - Ông bu n rũ là vì ông đ c ác, cái đ c ồ ộ ộ ác nó bóp th t tim gan ông l i. Còn ắ ạ đ ng này b n ta vui v là vì b n ta ằ ọ ẻ ọ hi n lành và ch ng làm đi u ác cho ai ề ẳ ề c .ả . Sãi vµ sãc Sóc nh y nhót chuy n cành th nào ngã ả ề ế trúng ngay vào chó sói đang ng . ủ 1 KÓ chuyÖn Sãi vµ sãc 2 Chó sói choàng d y tóm đ c sóc, ậ ượ. ông rõ, ch ứ không cháu s ông quá.ợ Sãi vµ sãc KÓ chuyÖn Sói th Sóc ra, th là Sóc tót lên cây và nói ả ế chõ xu ng:ố 4 - Ông bu n rũ là vì ông đ c ác,

— Xem thêm —

Xem thêm: kể chuyện Sói và Sóc, kể chuyện Sói và Sóc, kể chuyện Sói và Sóc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Huong Nhu
Huong Nhu Vào lúc 05:09 pm 03/04/2015

B

Trả lời

Phan Dung
Phan Dung Vào lúc 06:47 pm 01/12/2014

hay

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-chuyen-soi-va-soc

Đăng ký

Generate time = 0.32230114936829 s. Memory usage = 18.57 MB