ĐẠI CƯƠNG HÀNG HẢI

18 8 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 21:52

... chi tiết - Hải đồ tham khảo: Là loại hải đồ dùng cho các công tác phụ hải đồ Gromonic, hải đồ chuyên dụng Decca, Omega, hải đồ tuyến đường… - Tổng đồ: Là loại hải đồ dùng... loại hàng và tuyến đường hành trình của tàu - Các vật liệu đệm lót, phải đảm bỏ cách li được hàng với thành, sàn tàu, giữa các lô hàng với * Lưu ý làm hàng - Tàu phải... kiểm kiện hàng - Hàng hóa đưa xuống tàu phải đảm bảo chất lượng, quy cách và số lượng các phiếu gửi hàng - Phải có những ghi chú thích hợp về tình trạng hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI CƯƠNG HÀNG HẢI, ĐẠI CƯƠNG HÀNG HẢI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn