ĐỀ KT HKII ngu van 9

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 21:19

... thân kết b Xác định vấn đề nghị luận: tượng nghiện facebook giới trẻ c Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm : Có thể viết văn theo định hướng sau: - Giới thiệu vấn đề nghị luận - Giải thích... Trường : ………………… Họ tên:…………………… Lớp :………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2018-2019 Môn: Ngữ Văn Thời gian: 90’ (Không kể thời gian phát đề) I ĐỌC - HIỂU (2.0 điểm) Đọc đoạn trích sau trả... đi”, tiếng nói đàn ông, phụ nữ Nhưng dấu hiệu đặc trưng ảo tâm thần phân liệt”- TS Nguyễn Doãn Phương cho biết.” ( Ngu n internet-Báo mới.com) Hãy viết văn ngắn nêu suy nghĩ em tượng gợi từ câu chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KT HKII ngu van 9, ĐỀ KT HKII ngu van 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn